Viklere (Tortricidae), artene er ikke systematisk sortert - tar forbehold om eventuelle feil.
Under vises link til følgende art; Hagerosevikler, Jordbærflatvikler, Heggflatvikler, Burotstengelvikler og Stor fruktvikler:                          
   
 
Slåpetornflatvikler, Punktflatvikler, Seljeflatvikler, Vikkesigdvikler og Erteknappfrøvikler:               
 
Skumringsvikler, Stripet grankveldvikler, Røsslyngsigdvikler, Olivenprydvikler, og Spraglet gråvikler:
 
Ryllikpraktvikler, Grå bladvikler, Svevepraktvikler, Skogbåndvikler og Trollheggpraktvikler:
 
Tistelstengelvikler, Eikesigdvikler, Perikumvikler, Rustrød rosevikler og Grå rotvikler:                   
 
Granflatvikler, Båndprydvikler, Tistelpraktvikler, Spireaprydvikler og Blåbærsigdvikler:                             
 
Eplebladvikler, Olivenvikler, Øyekveldvikler, Ryllikrotvikler og Hvitflekket løvvikler:
 
Løvetannprydvikler, Askevikler, Krattrosevikler, Kløverfrøvikler og Heggekveldvikler:
 
Sivsumpvikler, Svartflekket hakevikler, Bueskyggevikler, Grå knoppvikler og Einerglansvikler:        
 
Gul eikevikler, Rødbrun bladvikler, Lærbrun bladvikler, Lyngheipraktvikler og Seljeløvvikler:
 
Brun bjellevikler, Reinfannrotvikler, Hasselbladvikler, Hesteskorotvikler og Heggerullvikler:    
 
Stripesigdvikler, Bjørkeløvvikler, Stor gråvikler, Rød flatvikler og Rustbåndvikler:
 
Tyttebærhakevikler, Prydrosevikler, Skogprydvikler, Gul båndvikler og Bartrevikler:
 
Svinerotstilkvikler, Augustkveldvikler, Hvitflekket kveldvikler, Spraglet bjellevikler og Grå kveldvikler:
 
Bjørkekveldvikler, Seljesolvikler, Praktskyggevikler, Mjødurtflatvikler og Liten malurtpraktvikler:
 
Ospekveldvikler, Svartflekket kveldvikler, Buskflatvikler, Kystsumpvikler og Marmorflatvikler:
 
Eikeglansvikler, Grå flatvikler, Konkavflatvikler, Lys ospeflatvikler og Nettflatvikler:
 
Blåbærflatvikler, Grå kvistvikler, Engprydvikler, Enghakevikler og Smal kveldvikler:

Mørk ospeflatvikler, Rustbladvikler, Hvit vårkveldvikler, Vårbåndvikler og Vårfrøvikler:

Kongleglansvikler, Eikeskuddvikler, Blåbærhakevikler, Gråflekksigdvikler og Mørk gullrisengviker:


Grannålvikler, Lyngprydvikler, Tyttebærprydvikler, Brun furuskuddvikler og Furukveldvikler:
 

 

Dvergrotvikler, Knoppurtstengelvikler, Månevikler, Ryllikrotvikler og Ospesigdvikler:

Blybladvikler, Junikveldvikler, Hestehovstengelvikler, Ospevikler og Ospekvistvikler:

Båndløvvikler, Erteglansvikler, Gul prestekragerotvikler, Skogbladvikler og Taigabladvikler:


Tistelengvikler, Blokkebærkveldvikler, Mørk løvvikler, Orekveldvikler og Rustkveldvikler:


Raklekveldvikler, Hvithodebladvikler, Springfrøvikler, Bjørkeflatvikler og Krattløvvikler:


Kystflatvikler, Frostvikler, Orthotaenia sp., Vårvikler og Myrbladvikler:


Hvit flatvikler, Rosa fugleskittvikler, Mørk prestekragerotvikler, Fruktsolvikler og Dvergpraktvikler:


Nypefrøvikler, Liten grankveldvikler, Barskogglansvikler, Båndbjellevikler og Furublomstvikler:


Landøydaengvikler, Viersigdvikler, Ospeløvvikler, Gul skyggevikler og Buerotvikler:


Bartrekveldvikler, Eikerullvikler, Vårfuruskuddvikler, Grå furuskuddvikler og Bjørkesigdvikler.


Spissvinget rotvikler, Rotvikler, Einerpraktvikler, Borrepraktvikler og Olivenbrun bladvikler:


Gransolvikler, Gullpraktvikler, Karminprydvikler, Rosa gullrispraktvikler og Praktfuruskuddvikler:


Eikekveldvikler, Bjørnebærbladvikler, Fjellkveldvikler, Dvergbjørkkveldvikler og Dyllengvikler:


Seljekveldvikler, Liten seljesigdvikler, Melbærkveldvikler, Sveveprydvikler og Granbarkglansvikler:

Strandskuddvikler, Brun kveldvikler, Hvit engvikler, Granbarkglansvikler og Roseflatvikler:

Serpentinprydvikler, Grønn eikevikler, Epleknoppvikler, Sitronvikler og Båndsumpvikler:


 Hvithodevikler, Grå løvvikler, Mjeltfrøvikler, Reinroseprydvikler og Nordlig prydvikler:


Blåflekket fugleskittvikler, Eucosma metzneriana, Enggråvikler, Finnmarksprydvikler og Fjellprydvikler:


Myrprydvikler, Fjellnebbvikler, Gullprydvikler, Bredbåndpraktvikler og Epinotia cinereana (?):


Barkvikler:


Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland