Vandredue (Ectopistes migratorius):

Vandreduen var en amerikansk due-art som ble offer for menneskets tankeløshet og grådighet:

Historien om vandreduen er kanskje verdens værste eksempel på hvordan mennesker kan ødelegge noe som tidligere hadde eksistert siden tidenes morgen. Duen levde med indianerne som naboer i østre del av Nord-Amerika, men det var før europeerne kom.

Vandreduen var den mest tallrike av jordens fuglearter, antall individer er beregnet opptil åtte milliarder. Den hekket i trær, og det ble fortalt at samlet vekt av fugler og reir kunne være så stor at trærne brakk sammen. Da fuglene var på vandring, kunne de mørklegge himmelen i lange tider. 

Da europeere kom over havet, startet de på 1800-tallet en massiv jakt på fuglene. Det sier at på en enkelt dag i 1896 ble 250 000 fugler drept. Etter dette ble det anslått en frittlevende bestand på bare 15 000 vandreduer. Duene var flokkfugler, og den reduserte bestanden endret det innebygde instinktet. De sluttet å formere seg. Imidlertid stoppet ikke de grådige menneskene å jakte. Siste vandredue ble skutt i 1900, i Ohio. Aller siste vandredue døde i Cincinnati Zoo, 1914.

Det hører med til historien at jakt alene ikke var årsak til utryddelsen, men kombinasjonen med uthogging av skog satt en sluttstrek for eksistensen.

 

Artikkel om vandredue:  Klikk 

 

Tilbake

Til startsiden