Seteren i Godokk:

I gamle papirer fra år 1863 er en seter på Upsal omtalt. Det står ikke noe om plasseringen av denne, men det nevnes at den var i bruk i åtte uker om somrene. Dette fordi havnemulighetene på gården var begrenset. Seteren kan ikke ha vært i bruk så veldig lenge, men var iallefall i drift i 1850-60 årene. Trolig ikke senere, da det første sommerfjøset ble bygd i denne perioden, og behovet for en seter forsvant. På denne tiden hadde gården i gjennomsnitt åtte kuer.

Da plasseringen ikke er nevnt, må det spekuleres litt. Det er ikke mange områder som er aktuelle, så seteren må ha ligget ved Godokk / Godalsfjell. Der er det enda mye gressvegetasjon, noe som ikke er vanlig i områder omkring. I tillegg er det vannmuligheter hele sommeren.

Godokk/Godalsfjell der gresset fremdeles vokser frodigt. Under, til høyre: Vannmuligheter i nær tilknytning:
  
     

Tilbake

Tilbake til startsiden

 

Tekst / Foto: Kjell Tore Vogsland