Rød:

Det har vist seg noe vanskelig å få en komplett liste over beboere på denne plassen. Siste familie her het Øya til etternavn. De kom fra naboplassen Moen mot slutten av 1940-årene.
Tomas Saamundsen Øen (Øya) bodde tidligere fra plassen Øen/Øya i Tveitvannet. Han ble født 16. august 1887, gift med Kari Tomine Tomasdatter Storemyr. Hun født 12. juni 1892.  
Ekteparet fikk barna Tomas, Gunda, Såmund, Karl og Anne.

Rester av huset på Rød. Et lite uthus gjemmer seg i gress og brennesle:

Kari Tomine og Tomas kom til Moen på midten 1920-tallet. Han døde i 1963, hun 1978. Eldste sønn, Tomas (født 2. mai 1916) ble boende på Rød. Han var samboer med Karen Helene Hurum, hun født 26. januar 1918.

Etter at Tomas døde på sommeren 1994, flyttet samboer Karen til Drangedal sentrum. Bolighuset forvant rundt år 2000.

Utsikt mot Tørneselva:
 
 
Røds siste beboere:

Tilbake 

Tilbake til startsiden