Nattfly (Noctudae mm.) - artene er ikke systematisk sortert - tar forbehold om eventuelle feil.
Under vises link til følgende art; Blått ordensbånd, Buemerket seljefly, Taggvingefly, Bringebærteglfly og Grønt eikefly:
 
Gammafly, Brunt slåttefly, Tannet perikumfly, Gressmarkfly og Rotstrekvierfly:                         
 
Hagebåndfly, Sumpengfly, Brunt urtefly, Tverrlinjet bakkefly og Lyst hettefly:                              
 
Praktengfly, Halmgult gressfly, Gult nebbfly, Fiolettbrunt metallfly og Variabelt stengelfly:
 
Åkerjordfly, Gulringet åkerfly, Kantplettbakkefly, Punktgressfly og Flekkfly:                  
 
Kjukefly, C-tegnet bakkefly, Grønnfagerfly, Flikfly og Brunbåndseljefly:
 
Tofargefly, Buelinjet viftefly, Gullfagerfly og Broket kveldfly:
 
 
Brunt stengelfly, Gult rovfly, Kobberfly, Skogkvistfly og Tofarget pyramidefly:
 
Grønt skogfly, Hvitribbet åkerfly, Skogviftefly, Neslenebbfly og Vinkelfly:  
 
Høstlærfly, Syrekveldfly, Rødt pyramidefly, Myrfly og Blågrått høstfly:
                     
Irrfly, Grønnbåndet rotfly, Fiolettbåndet gulfly, Fiolett nellikfly og Blekt gulfly:
 
Pudderfly, Starrfly, Rødt høstfly, Chifly og Tempelfly:
 
Gråbrunt viftefly, Brungrått høstfly, Rettlinjet høstfly, Bølgelinjet høstfly og Grått pyramidefly:
 
Noctuidae indet, Variabelt flatfly, Gult flatfly, Fiolett vårfly og Lurvefly:
    
 
Furufly, Tverrlinjet seljefly, Variabelt seljefly, Svartkantkvistfly og Lyst urtefly:                                            
 
Starrglansfly, Skyggefly, Syrefly, Blåbærnebbfly og Busklundfly:
 
Vanlig båndmetallfly, Krattfly, Sigdfly, Brungult gressfly og Engvikkefly:
 
Vinkelhakefly, Storflekket metallfly, Triangelbakkefly, Lite strandengfly og Teglrødt gressfly:
 
 
Lyst ringurtefly, Uspesifisert, Stort engfly, Hvitkantfly og Røsslyngfly:  
 
Dobbeltpunktfly, Lyst klippefly, Hagelundfly, Rettlinjet engfly og Buelinjet engfly:
 
Blekt stengelfly, Hvitflekket gressfly, Flekkstengelfly, Skogmetallfly og Grått hakefly:      
 
Uspesifisert stengelfly, Buehakefly, Svart sumpfly, Dvergnebbfly og Grått neslefly:
 
Mørkt skogfly, Osperingfly, Gressengfly, Kyststengelfly og Augustvikkefly:
 
Obeliskjordfly, Rødlig løvfly, Lindegulfly, Fiolettbrunt jordfly og Gulflekkbakkefly:
 
Brunt sumpfly, Grått eikefly, Bølgefly, Bredbåndet gulfly og Gaffelkappefly:
 
Grått kappefly, Brunt kappefly, Lite seljefly, Plettseljefly og Punktseljefly:

Myrkveldfly, Hasselmunkefly, Gulflekkfly, Blåbærfly og Brunt lærfly:Rødt hagefly, Raggfly, Broket lundfly, Skogengfly og Ospekveldfly:

                

Brunt lundfly, Skogteglfly, Smellefjellfly, Lyktebærerfly og Gråbrunt metallfly:

Rødfrynset teglfly, Barskogfly, Lite båndmetallfly, Teglrødt engfly og Kileengfly:

Brunpudret jordfly, Svart jordfly, Breibåndfly, Variabelt båndfly og Grått taigafly:                      

Jordfly, Mørkt ringurtefly. Grått slåttefly, Askekveldfly og Hvitt kveldfly:

Husfly, Kommagrasfly, Nettnellikfly, Rørgrasfly og Orekveldfly:

Slåttengfly, Sølvbunkefly, Engteglfly, Fagerjordfly og Fiolett båndfly:                                    

Spissvinget ringfly, Gråbrunt sandjordfly, Meldefly, Brunt nellikfly og Psikveldfly:                                            

Tyrihjelmfly, Kålfly, Gressengfly, Kløverheifly og Hvitflekknellikfly:                                   


Svevehettefly, Brungult neslefly, Kortstreket metallfly, Eikeviftefly og Grått lavfly:

Lyngbakkefly, Torskemunnfly, Mørkt engfly, Åkerengfly og Gnistdagfly:


Mindre gressengfly, Skogsalathettefly og Takrørfly:
Familiegruppen Nolidae (Båtspinnere):


Seljeviklerfly, Eikeviklerfly, Vårduskfly, Eikeduskfly og Rødfrynser båtfly:


Båndduskfly:Familiegruppen Arctiinae (bjørnespinnere):

Toprikket lavspinner, Gul lavspinner, Blygrå lavspinner, Sølvgrå lavspinner og Rustvingespinner:
 
Gråbrun tigerspinner (hann og hunn), Punkttigerspinner, Hvit tigerspinner og Gul tigerspinner:                             
 

Rødfrynset bjørnespinner, hann:   .... og hunn, Heibjørnespinner, Karminspinner og Stor bjørnespinner:


Dverglavspinner, Nakenspinner, Kjempelavspinner, Barlavspinner og Piggsvinspinner:

Familiegruppen Lymantriinae (børstespinnere):

Høstbørstespinner, Seljebørstespinner, Barskognonne, Rødgumpspinner og Lymantria dispar (de to siste er fotografert i Polen):                      


Granbørstespinner:

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland