Målere (Geometridae), artene er ikke systematisk sortert - tar forbehold om eventuelle feil.
 
Under vises link til følgende art; Brun rosemåler, Lyngmåler, Vårbarkmåler, Spinnermåler og Mørk irrmåler:                          
 
Bregnemåler, Sitronmåler, Tannmåler, Rutemåler og Ribbemåler:
 
Hvit båndmåler, Furubuemåler, Bølgeduskmåler, Gullmåler og Brun bakkemåler:
 
Bjørkevårmåler, Kjempebladmåler, Bølgemåler, Flekkmåler og Rustdvergmåler:
 
Blåbærmåler, Øyemåler, Revebjelledvergmåler, Dålundmåler og Flekkengmåler:
 
Bergurtemåler, Randengmåler, Bueskogmåler, Hvitveislundmåler og Tannringmåler:
 
Gul sankthansmåler, Båndhermelinmåler, Bringebærmåler, Vårbåndmåler og Linjelundmåler:
 
Krattbærmåler, Hagebærmåler, Grå mauremåler, Gul syremåler og Vinkelskogmåler:                 
 
Flekkbåndmåler, Seljebrannmåler, Randmåler, Furumåler og Fjærbarmåler:
                            
Barskogmåler, Bjørkemåler, Augustdvergmåler, Skogbarkmåler og Leddvedtungemåler:

Grå buemåler, Gul buemåler, Oreflikmåler, Vinkelengmåler og Lys irrmåler:  
   

Strekdvergmåler, Brun båndmåler, Grå einerbarmåler, Blek engmåler og Furubarmåler:
 
Blek høstmåler, Stor frostmåler, Gul frostmåler, Strekmåler og Bjørketungemåler:
 
Flekkskogmåler, Blek ringmåler, Hvit sankthansmåler, Blåbærbladmåler og Kattostmåler:
 
Ospemåler, Vårfrostmåler, Eikeflikmåler, Båndbarkmåler og Eikelurvemåler:
 
Knoppmåler, Marsmåler, Olivenlurvemåler, Blek månemåler og Praktmånemåler:
 
Grumset dvergmåler, Bred skumringsmåler, Toflekket hermelinmåler, Punktbarkmåler og Vårkrattmåler:
 
 
Brun dvergmåler, Ospetungemåler, Stor mauremåler, Blek bladmåler og Grandvergmåler:  
 
Blåbærurtemåler, Blek urtemåler, Humledvergmåler, Marmordvergmåler og Hasselmåler:
 
Burotdvergmåler, Nelliklundmåler, Stripemåler, Almemåler og Lyngheimåler:   
 
Blåbærblomstmåler, Torskemunndvergmåler, Fredløsmåler, Einerdvergmåler og Svartflekket olivenmåler:                  
                 
Marimjelledvergmåler, Granlundmåler, Rubinmåler, Skogolivenmåler og Ospebrannmåler:  
 
Ripsbuemåler, Epleblomstmåler, Grå barkmåler, Seljebuskmåler og Blek dvergmåler:
 
Bjørkelauvmåler, Rosa båndmåler, Stor perikummåler, Granbarmåler og Edelgranbarmåler:
 
Brun einerbarmåler, Gyvelmåler, Lindedvergmåler, Furudvergmåler og Vintermåler:

Engdvergmåler, Seljeløvmåler, Karminmåler, Hvitflekkdvergmåler og Grå engmåler:

Praktkorsmåler, Seljetungemåler, Hvit dvergmåler, Lyngdvergmåler og Stor kongledvergmåler:

Stjertmåler, Brun buemåler, Seljedvergmåler, Englundmåler og Granbarkmåler:  

Lauvskogmåler, Gullrisdvergmåler, Grå bergmåler, Vinkeldvergmåler og Flekklundmåler:                                 
                              

Brun høstmåler, Gjeldkarvedvergmåler, Sumpliljemåler, Kystbjørkemåler og Olivenbjørkemåler:                    

Fjellbjørkemåler, Flekkdvergmåler, Vendelrotdvergmåler (?), Spissvingedvergmåler og Rustbuskmåler:

Smal skumringsmåler, Granbuemåler, Sumpurtemåler, Gul kjerrmåler og Taigabarmåler:   

Fagermåler, Oremåler, Hvit flaggmåler, Glennemåler og Pjuskemåler:


Tranebærmåler, Svartrandet båndmåler, Myrdvergmåler, Heilundmåler og Orebuskmåler:


Liten kongledvergmåler, Grå kjerrmåler, Grå lundmåler, Eikeløvmåler og Bueengmåler:Meldemåler, Krattengmåler, Geiteramsdråpemåler, Gul bærmåler og Svovelmåler:


Fiolett båndmåler, Purpurengmåler, Rognemåler, Kronnemåler og Fjærbarkmåler:Fiolett rosemåler, Eikedvergmåler, Grønn tungemåler, Lerkedvergmåler og Bjørkelurvemåler:


Punktengmåler, Strybarkmåler og Springfrødråpemåler:
Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland