Tors:

Tors er i dag et selvstendig bruk, men var tidligere husmannsplass under Lille-Oseid.


Første bosetning registrert på plassen er rundt år 1730. Da bodde Halvor Tors med familie der. Neste registrering er Halvor Olsen og Anne Halvorsdatter Skreland, begge født omkring 1730. Samme personer finner vi tidligere på naboplassen Øygardsdalen, men 1762 bodde de i Tors.

Resultatet for folketellingen året 1782. Plassen omtales som "Tordses":

Solberg    -     Roden                      Halvor OIssøn                         48                Ektemann
Solberg    -     Roden                     Anna Halvorsdatter                 50                Hustru
Solberg    -     Roden                     Gunder Halvorsøn                   12                Sønn
Solberg    -     Roden                     Ole Halvorssøn                        21                Sønn.               NB tiener 1/2 Stund Gunder Senjusdahl
Solberg    -     Roden                     Gunild Halvorsdatter              16                 Datter
Solberg    -     Roden                     Kari Halvorsdatter                    4                 Datter
Solberg    -     Roden                     Niels Halvorsøn                        8                 Sønn  
 
Familien ble boende der en tid, blant annet representert med Gunnar Halvorsen Tors og hans kone Åse Jensdatter Rønningen. Hun kom fra Rønningen under Tørnes. De giftet seg i 1795 og fikk ni etterkommere.

Folketellingen fra året 1801 viser personene som er nevnt i både avsnittene over, samt de under:

217 Halvor Olesen Mand 68 I første ægtesk. Huusmd med jord ("thors") M  
218 Anne Gundersdatter Hds kone 70 I første ægtesk. K  
219 Gunder Halvorsen Hans søn, givt 33 I første ægtesk. Bruger plads med fader M  
220 Aase Jensdatter Sønne kone 20 I første ægtesk. K  
221 Jens Gundersen Børn 3   M  
222 Anne Gundatter Børn 2   K  
223 Anne Andersdatter I tjeneste 13 Giør huus arbejde K  
224 Niels Tarjersen I tjeneste 13
 
Neste generasjon fra samme familie var Jens Gunnarsen Tors. Han ble født i 1797 (folketellingen over) og giftet seg med Marte Nikoline Persdatter Paus fra Kviteseid i 1826. De hadde fire barn, og bodde også på Dampnes. Datteren til dette ekteparet, Aase Andrea (født 1830) bodde en periode på Tors også i voksen alder. Hun giftet seg med Halvor Halvorsen (født 1829). Deres datter Gunhild Karine ble født der året 1860.

Under: Dagens hus på Tors, Torstjern og Torsknuten:


På midten av 1840-tallet bodde Tjøstolf Thorvildsen Melås (født 1815) og Gunhild Johnsdatter (født 1809) på plassen. Ekteparet hadde mange barn, men to av disse ble født i Tors 1844 og 1846 (henholdsvis Signe og Even).

Etter dette har nye familier kommet og flyttet. Flere bodde bare kortere tid. Jens Halvorsen Kaasene og Anne Karine Jensdatter bodde på Kaasene under Oseid da de giftet seg i 1859. De fikk sønnen Jens på plassen året 1863.

Folketellingen fra året 1865:


Navn           Familie-stilling  Sivil-stand                   Yrke Fødselsår                               Fødested  
Jens Halvorsen                  Husfader               g                   Husmand med Jord 1832                               Drangedals Prgj.
A. Karine Jensdatter                  hans Kone               g 1832                               Drangedals Prgj.
Jens Jensen                  deres Søn               ug 1863                               Drangedals Prgj.
Gunhild Jensdatter             deres Datter               ug 1860                                Drangedals Prgj.
Niels Mathisen               ug                   Tjenestedreng 1851                                Drangedals Prgj.
Nille Pedersdatter                   Inderst               ug                   foretager for det meste Binding og Spinding 1809                                Drangedals Prgj.


Vellek Andreasen Tors, som ble født i 1861, kom til stedet med kone Mariken Helene Olsdatter Haugen. Vellek kjøpte Tors etter at hans mor Ingeborg Velleksdatter døde der i 1895. Parets fikk seks barn, og deres tre ugifte sønner ble boende på Tors hele livet. De døde i 1980 og 1981.  

Folketellingen fra året 1900:
 
Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Andreas Borgersen hf e Føderaadsmand 1819 Holden Brb
Wellek Andreasen hf g Gaardbr Selveier, Tømmerhugger 1861 Drangedal Brb
Mariken Helene Olsdatter hm g Gaardmandskone 1866 Drangedal Brb
Olav Welleksen s ug Søn 1897 Drangedal Brb
Andreas Welleksen s ug Søn 1899.03.26 Drangedal Brb
Wilhelmmine Eriksdatter tj ug Enepige 1879 Drangedal Brb
  

Under; Bildet viser familien over. Foran sees Vellek Andreassen Tors og Mariken Helene Olsdatter Haugen. Bak, fra venstre sees Ivar, Olav, Andreas, Gunnar og Klas

 

Tilbake

Tilbake til startsiden