Tangen / Nepekåstangen:    

Tangen, tidligere kalt Nepekåstangen, ligger nordøst for Oseidvannet. Plassen er nevnt i manntallet fra 1855, representert med Gunhild Knutsdatter og hennes mor Kari Olsdatter. Sistnevnte var født i 1783. Hun døde på stedet i 1856.

Under vises resultat fra folketellingen år 1865. Plassen beskrives som Nepekaastangen: 

Gunhild Knudsdatter ug Husmandspige uden Jord, Skrædder 1826 Drangedals Prgj.
Anne Knudsdatter Inderst ug Kokkepige 1836 Drangedals Prgj.

Etter dette har Ingeborg Knutsdatter Gudbrands og Erik Jensen Strandkås bodd på Tangen, i alle fall fra 1878 til utover i 1880-årene. De hadde tre etterkommere.

Så flyttet et ektepar fra Øygardsdalen til denne plassen, Anne Kristine Tjøstolfsdatter og Jon Bjørn Halvorsen Odden. Paret bodde på stedet i 1896, da fikk de sønnen Halvor der. To år senere, i 1898, døde Anne Kristine. Enkemann Jon Bjørn flyttet til Bostrak.

Året etter var Anne Karine Kittilsdatter og Gunnar Halvorsen på plassen.

Siste beboere var Karen Knutsdatter og Tor Torsen Stormyr, født henholdsvis i år 1873 og 1866. Aller siste registrerte funn fra dette stedet er deres datter (Ragna Bertine Marie) som ble født der i 1901. Senere er det ikke notert ned navn eller bosetting. Dette paret var sannsynligvis de aller siste. 

Folketellingen året 1900:     

Tor Torsen hf g Tømmerhugst, Tømmerkjøring, Leieboer 1866 Drangedal Brb
Karen Marie Knutsdatter hm g Husstellet i hjemmet, samt binder fiskegarn 1873 Kragerø
Tor Torsen s ug Søn 1892 Drangedal Brb
Tomas Torsen s ug Søn 1894 Drangedal Brb
Klaus Martinius Torsen s ug Søn 1896 Drangedal Brb
Harald Torsen s ug Søn 1898 Drangedal
Utsikt fra Tangen mot Oseidvannet. Bildet til høyre viser utsikten mot Storelvosen, elva som kommer fra Svarthøl. Plassen Holtebukta på venstre side av osen:


Født på Tangen år 1896:

Tilbake

Tilbake til startsiden