Sundet / Grantangen:

Gammel plass nederst i Bjårvann. Tvers overfor Røssvolden og Piperodden.

Utsikt mot Sandvikheia, et par småting funnet på den gamle tomta. Murer etc. eksisterer ikke:

Det er ikke mye man vet om denne plassen som lå under Upsal. Hustufter finnes ikke. Kun sparsommelige opplysninger foreligger.

Olav Andersen flyttet til Upsal i 1902. På sine gamle dager fortalte han litt om Sundet som han "plasserte" nederst ved Bjårvann. Da han kom til Upsal, var plassen nedlagt. Jon Øverland (mann til hans søster Kristine) bygde hus i samme område (ca. 1906), men litt høyere opp fra vannet. Det er der plassen Grana ligger i dag. Det hørte sannsynligvis ikke jordområder til Sundet, jfr. folketellingen fra 1801 som beskriver beboeren jordløs huusmd og fattig.
 
Med utgangspunkt i slektsregister kan vi lese at Niels ble født på Sundet under Upsal i år 1798. Han var et av barna til Anne Nielsdatter Sandvik og Nottol Gunnuldson Ettestad. Paret fikk tre barn, Anne (født 1792 ved Gautefall), Tharant (født 1795 Dalene). Sistemann var Niels i Sundet, år 1798.  

Under; folketellingen året 1801. Plassen står oppført som Granetangen under Upsal. Jeg tolker dette til at Sundet og Grantangen var samme sted. Ulike navn ble trolig benyttet i forskjellige perioder:  

Nottol Gunnen - Mand, 47 I første ægresk.                  Jordløs huusmd og fattig
Anne Nieltr -  Kone, 43 I første ægtesk.  
Anne Nottols - Børn, 9
Tharan Nottols - Børn, 6
Niels Nottols - Børn, 3    
 
Nærområdet:


Skrifter fra en tidligere Upsal-beboer nevner også litt om Sundet: 

og så ruslede vi nedover Standbakken til pråmstranden, hvor vår gamle pråm lå, innskibet oss i den og rodde det lille stykket forbi gamle fiskeplasser og plassene Piperodden og Sundet til Sandvikstranden.

Sitatet er hentet fra Knut Johnsen, som ble født på Upsal i 1851, og viser hans beskrivelse da familien flyttet fra gården i 1866. Setningen forteller ikke om folk var bosatt på Sundet i 1866, men det er tydelig at selve stedet eksisterte på tidspunktet. 

Som nevnt i tidligere avsnitt, bygde Kristine og Jon Øverland hus få meter fra tidligere Sundet. Navnene Grana og Sundet ble brukt noe tilfeldig. Kristine giftet seg med Jon 27. april 1900. Etter få år på plassen overlot de overlot Grana/Sundet til nåværende familie noe etter 1910.

Under; Grana/Sundet på 1930-tallet. Slik så det trolig ut siden opprinnelsen, eldre del av huset til høyre. Siste bilde viser Familien Øverland: 

Under vises resultatet fra folketellingen fra 1910. Plassen omtales som Grana:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Jon Nilsen hf g snedker (haandværker) 11.04.1877 t
Kristine Andersdatter hm g syerske 05.10.1882 t
Marie Jonsdatter d ug skolebarn 07.10.1900 t
Nils Jonsen s ug skolebarn 03.10.1903 t
Halvor Jonsen s ug 29.06.1905 t
Anna Hansdatter tj ug syerske 23.11.1894 t
Nils Nilsen el ug snedker (haandværker) 23.05.1880 t

Som Pantobligation fra 1912 viser, ble navnet Sundet benyttet langt inn i 1900-tallet (både som stedsnavn og etternavn). Familien som kom til plassen etter de som er nevnt over, bodde på Ormsteane/Jysereid ved folketellingen i 1910:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Olav S. Ormesteane hf g Tømmerhugger 1860 Flatdal
Siri O. Ormesteane hm g Husholder 21.06.1864 t
Svein O. Ormesteane s ug Tømmerhugger 11.09.1894 t
Olav O. Ormesteane s ug Tømmerhugger 08.11.1899 t
Knut O. Ormesteane s ug Søn 04.07.1901 t
Nils O. Dalen el ug Skogsarbeider og jordarbeider 13.06.1892 t

 
Tilbake 

Tilbake til startsiden


 

 


                 
             
           
           
         
  •