Tørnes skole:

Tidligere var det skole i to ulike bygninger på Tørnes. Bildet under viser Søgarden. Der det var undervisning i andre etasje fra 1860 og frem til 1912. 


 
Under; I 46 år etter dette foregikk undervisning i denne bygningen. Skolekretsen omfattet alt fra Sandvik og Upsal i nord, til Holte i sør. Denne skolen var i bruk fra 1912 til 1958

                   

Huset under viser "Skulemesterkåsa" i dag. Der bodde læreren som jobbet ved Tørnes skole fra slutten av 1800-tallet. Men før dette bodde han, med familie, i selve skolehuset på Søgarden. Til høyre ser vi lærer og "skulemester" Knut Halvorsen Oseid. Han ble født i 1861, og virket som lærer på Tørnes fra 1884 til 1926. Utdannelsen hadde han fra Asker.  

                                      

På 1860-årene var det Aasulf Thorsen Holte som var lærer på Tørnes. Holte var kirkesanger, og hadde samtidig lærerjobb ved Solberg skolekrets. Han ble husket som en flink lærer, utdannet ved Holt seminarium. Holtes elever lærte å synge salmer og religiøse sanger, samt gamle og nye folkesanger.


Oseid skole:

Grunnen til at denne skolen omhandles her, er at den tidligere også ble brukt av personer tilknyttet området østre Bjårvann / Tørnes krets.  Skolen (bildene under) ble senere omgjort til bolighus. Siste beboere var Olaug Hurum og Einar Kåsa.

Oseid skole ble bygd på første del av 1890-årene. Flere lærere bodde på plassen inntil Hans Prestgård (1867-1943) kom tilbake i 1910, etter åtte år som lærer andre steder på Østlandet. Han sluttet som lærer i 1936 (bilde under): 

 

Tilbake

Tilbake til startsiden