I Tørnesskogen, høyt oppe i lia bak plassen Rød, ligger Skaugum.  

 

 
De to første bildene viser "bolighuset", de to neste uthuset:

Stedet ligger fint plassert i en bratt li, med god utsikt og lang kveldssol i sommerhalvåret. Husene er nok opprinnelig såkalt "skaustue", men på 1940 og 50-årene bodde det en kar der. Navnet hans var Ragnar Karlsen. Han var der på samme tid som sørsamen Håkon Jakobsen  og Tvedestrandkaren Kristensen bodde litt lengre sør. Karene var gode venner, og besøkte nok ofte hverandre i hyttene. Dessuten var de tre sammen rundt i heiene og fisket.   

Bildene over: Pynt på uthusveggen, samt en edelgran som "tuntre".

I liene under Skaugum vokser mange høyreiste edelgran. Disse vokser ikke vilt i Norge, og må være plantet der.  

Ikke dårlig utsikt: Bronantårnet, Lifjell og Dampnesodden i Høl.
 
Karlsen døde på plassen, og ble funnet på utedoen (bilde til venstre).

 

 

 

 


Tilbake

Tilbake til startsiden