Røssla:

Stedet ligger under Tørnes, men tilhører gruppen "forsvunnede plasser". På tross av leting etter hustufter har ikke dette gitt konkrete resultater.

Tidligere Tørnes-eier, Bård Kleiva, bekreftet at han hadde hørt om boplassen av Anne Vestgarden. Ifølge kildene skal plassen ha ligget innover Ettestadveien. Plassert til høyre der første venstresving starter (fra hovedveien), se bildet under. Navn på eventuelle beboere har ikke vært mulig å oppdrive, eventuell eksistens av bostedet plasseres derfor i kategorien "mulig". 

Under; Mulig tomt for Røssla. På siste bilde sees Rugkåsodden og Tørneselva:

På andre siden av hovedveien heter området Rugkåsodden. Navnet tilsier at området har vært dyrket mark. Rugkåsodden og Røssla hang trolig sammen før de ble skilt av veien på midten av 1870-årene. Før dette gikk veien ovenfor husene på Tørnes, der det enda vises holdesteiner og mur etter den.

Tilbake 

Tilbake til startsiden