Rønningen: 

Tilhører Tveita / Tørnes krets.  

Tar enkelte forbehold vedr. denne siden da det er mulig å blande sammen med en annen plass kalt Rønningen i nær omkrets (Kåsagrenda).

Av tilgjengelige papirer ser jeg at husmannskontrakt pr. 21. januar 1844 ble inngått mellom eier  Hendrich Halvorsen Tørnes og Ole Frantsen. Sistnevnte skulle nå "disponere" plassen. Ole giftet seg kort tid etter å ha signert kontrakten, 3. mai 1845. Kona het Groe Maria Knudsdatter. Ole og Groe Maria ble født henholdsvis 1815 og 1812. Paret fikk seks barn, men flere døde som små.

Familien ble værende på Rønningen noen år. Under sees resultatet fra folketellingen fra året 1865 (på første del av 1880-årene bodde Groe Maria og Ole i Pilbukta. Dette sammen med sønnen Knut og familie):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Ole Frantsen Husf g Husmand med Jord 1816 Drangedal
Groe Maria Knudtsdatter hans Kone g 1812 Drangedal
Aase Maria Olsdatter deres Datter ug 1845 Drangedal
Anne Karine Olsdatter deres Datter ug 1854 Drangedal

John Andersen Lisleli (født 1927) og ektefelle Marthe Helene Pedersdatter (født 1833) fikk til sammen syv barn. Den yngste av disse, Peder, ble født i Rønningen året 1873. Familien bodde på en rekke plasser nær Bostrak, pluss Støa og Bråtane ved Voje.

Født i Rønningen Peder (Per) 1873. Her sammen med kona Anne Marie. Hun født i Risdalen:


Nye personer ankommer steder. Halvor Nilsen Hurum (født 1832) var gift for andre gang med Kari Gregarsdatter Dukefoss. Hun født 1843 i Gjerstad. Disse bodde flere steder i kommunen. År 1875 fikk de sønnen Halvor på Rønningen, fem år senere Gunhild Maria. Familien flyttet videre ved første del av 1880-tallet.

Omtrent år 1895 kom Portil-folk til plassen. Olav Nilsen og (født 1852) og Margrete Nilsdatter (født 1855). Familien til ektemannen Olav hadde oppholdt seg på Portil gjennom mange generasjoner. Paret fikk en rekke barn, men ikke alle oppnådde voksen levealder.

Rester av grunnmur og gjengrodde jorder:Folketellingen fra året 1900 viste følgende bosetning (personene i avsnittet over):

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Olav Nilsen hf g Husmand m j og skogarbeider 1852 Drangedal Brb
Magrete Nilsdatter hm g Fjøs og husstel 1855 Drangedal Brb
Nils Olavsen s ug Skogarbeider 1878 Drangedal Brb
Kari Olavsdatter d ug Datter (skolegang) 1889 Drangedal Brb
Anne Olavsdatter d ug Datter (skolegang) 1891 Drangedal Brb
Tor Olavsen s ug Søn 1894 Drangedal Brb
Jørgen Olavsen s ug Søn 1896 Drangedal Brb
Olaf Olavsen s ug Søn 1899.12.19 Drangedal Brb

Hekkplantene vokser fremdeles. Rønningtjern og rester etter jorder. Tåke over Rønningåsen:
  


Folketellingen  fra 1910 viste denne sammensetningen:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Olav Nilsen hf e husmand og skogsarbeider 30.03.1852 t
Anne Olsdatter d ug hus og fjøsstel 25.03.1892 t
Tor Olsen s ug skogarbeider 15.06.1894 t
Olav Olsen s ug skolebarn 19.12.1899 t
Halvor Torgrimsen hf g skogarbeider 07.03.1880 t
Anne Marie Olsdatter hm g husstel 11.02.1883 t
Tomas Halvorsen s ug 23.11.1905 t
Olaf Halvorsen s ug 22.04.1908 t
Kari Halvorsdatter d ug 11.09.1910 t

Ved tellingen over ser vi at to familier var bosatt. Anne Marie Olsdatter og Halvor Torgrimsen var datter og svigersønn på plassen. Trolig ble ikke deres opphold langvarig. De flyttet videre omkring 1912.

Siste beboere var Mari Nilsine Gunnulfsdatter Storkås (født 1918) og Olav Nilsen Rønningen (født 1904). Olav Nilsen Rønningen var barnebarnet til de to som kom fra Portil rundt 1895. Plassen skal ha blitt fraflyttet på 1930-tallet. Bolighuset sies å ha forsvunnet i løpet av 1940-årene. Uthuset falt sammen av seg selv på 1980-tallet.    
 

 

Tilbake 

Tilbake til startsiden