Lillekås:

Denne plassen ligger lengst borte fra de andre plassene som er kommentert på dette nettstedet. Men nevnes da den likevel befinner seg innenfor aktuell radius.


Stedet er plassert sør ved Oseidvannet (nær Presteøya). Første registrerte ektepar er Ingeborg Maria Tjøstolfsdatter Pollen og Nils Larsen Odden. De giftet seg i 1876, og hadde barn før de flyttet til Lillekås. På plassen fikk ekteparet nye barn fra 1879.

De kan imidlertid ikke ha bodd der lenge. Allerede i 1883 var nye folk på plassen, Tone Tjøstolfsdatter og Haldor Martin Haldorsen. Lillekås må ha gjennomgått hyppige utskiftninger av beboere, for allerede i 1888 var nye på plass - Tellef Persen Dukefoss og Inger Sveinungsdatter (begge født 1846). Slik fortsetter historien, i 1896 var Anne Tarjeisdatter Lønnegrav og Jon Abrahamsen Gudbrands husmenn på stedet, jfr. oversikten under som viser folketellingen året 1900: 

Jon Abramsen hf g Huseier, tømmerhugs, tømmerfødning 1863 Drangedal Brb
Anne Helene Tarjeisdatter hm g Husgjerning 1869 Drangedal Brb
Abram Jonsen s ug Søn 1890 Drangedal Brb
Aslaug Torine Jonsdatter d ug Datter 1894 Drangedal Brb
Aase Andrea Jonsdatter d ug Datter 1896 Drangedal Brb
Johanne Petria Jonsdatter d ug Datter 1898 Drangedal Brb
Gunda Marie Jonsdatter d ug Datter 1900.10.09 Drangedal Brb
Knut Abramsen el ug Tømmerhugger, tømmerfløder 1876 Drangedal Brb

Familien over bodde der til omtrent 1910, da ble sønnen Tor født. Etter dette gikk ferden til Amerika.
 
Broren til Jon Abrahamsen, Knut født 1876 (oversikten over), bodde på plassen til han giftet seg med Åste Karine Gunnarsdatter i 1902. Ikke lenge etter kom familien Hurum til plassen. I årene 1903 og 1904 fikk de barna Aase og Andreas. "Hurum-foreldrene", Anne Karine Johannesdatter og Olav Martinius Tarjeisen hadde 13 etterkommere. Etter at denne familien flyttet kom Kari Johanne Tellefsdatter og Karl Johan Kristiansen Heimholt til plassen, omkring år 1906. De bodde tidligere på Heimholt litt lengre vest.

Familien, både i oversikten over (1900) og under (1910), hadde tilknytning til plassen Lønnegrav. Noen av dem benyttet også dette som etternavn. Under; Lønnegrav år 2013:


Under følger resultatet av folketellingen fra 1910. Hurum-familien benytter her etternavnet Lillekaas. De tre siste personene i oversikten var bror til husfaren (øverst), pluss kone og sønn:

Ole Terjesen Lillekaas hf g Litt tømmerhugst, forresten nyder fattigunderstøttelse 05.09.1874 t
Anne Kristiansdatter hm g Husgjerning 05.04.1883 t
Aase Olsdatter Lillekaas d ug Datter 13.01.1903 t
Tomas Olsen Lillekaas s ug Søn 29.04.1904 t
Andreas Olsen Lillekaas s ug Søn 29.11.1905 t
Kristian Olsen Lillekaas s ug Søn 07.08.1908 t
Gunda Olsdatter Lillekaas d ug Datter 04.08.1910 t
Terje Terjesen Lillekaas hf g Understøttes helt av fattigvæsenet 29.01.1877 t
Helene Olsdatter Lillekaas hm g Husgjerning 18.02.1885 t
Tor Terjesen Lillekaas s ug Søn 14.11.1906 t

I etterkant av "Hurum-epoken" kom det som ble kalt "omstreifere" til plassen. År 1915 ble tvillingene Olga og Maalfrid født der. Foreldrene het Aasolf Sveinungsen (født 1891) og Maren Martine Olsen (født 1879). Han ble omtalt som "omstreifer".

Ole Magnus Oliversen Olsen og Karen Aksine Monika Aleksandersdatter Bergmann var et annet ektepar. De ble født henholdsvis 1886 og 1898, og fikk mange barn. Det ser ut til at familien bodde på Lillekås to ganger. Først fra 1915 til 1917, så omkring 1922 - 1923.

Bror til ektemannen over, Peder Sigvart Oliversen Olsen (født 1892) og kona Karoline Lovise Aleksandersdatter Bergmann (født 1900, søster til fruen i avsnittet over) fikk to barn på Lillekås. Peder Sigvart i 1915, Karl Johan 1917.

I 1920 ble Agnes Gustava født på plassen, faren omtales som "omstreifende blekkenslager". Foreldrene het Johan Petter Bystrøm (født 1867) og Fredrikka Johanne Aleksandersdatter Bergmann (født 1902).

Foreldrene til "bergmanndøtrene" over, Aleksander Magnus Benjaminsen Bergmann (født 1856 / Vang, Hedmark) og Karen Maria Johansdatter Jansen (født 1863) skal også ha bodd på Lillekås en periode. Imidlertid vet jeg ikke når dette kan ha vært. Trolig samtidig som en, eller flere, av deres døtre.      

Stedet ble fraflyttet på 1920-tallet.  

Plassen er noen stedet omtalt som Lislekås.  

 

Tilbake

Tilbake til startsiden