Iglemyrdalen:     

Tidligere husmannsplass under Søndre Tørnes. Boplassen lå litt nord for nevnte, vest for Tjuvåsen, like ved den gamle hesteveien mellom Tørnes og Kåsa. Området kalles også Iglemyrmoen, Eglemyrdalen.

Iglemyrdalen etterlater svært få opplysninger om sin tidligere eksistens, men vi kan fremdeles finne rester etter en grunnmur. I følge slektsregisteret for Drangedal var plassen bosatt allerede ved avsluttende del av 1700-tallet. Stedet er nevnt ved et par anledninger. Omtalt både som Iglemyrdalen og Eglemyrdalen.

Under; Tjuvåsen sett fra Iglemyrdalen, Søndre Tørnes sett fra Tjuvåsen. På siste bilde sees rester av grunnmur:
 

Drangedalssoga (utgave 1924) omtaler plassen i en setning. Ut fra denne er det også mulig å tidfeste omtrent opprinnelse: 1781 var kome til plassane: Haug, Rønningen, Iglemyrdalen og Soppebukta. Ein del av dei hørte truleg til nordre Tørnes.

Thone Svendsdatter Eglemyrdalen (født 1769) er et navn tilknyttet denne plassen. Hun var gift med Anders Halvorsen Tørnes (født 1768). Paret hadde tre barn.

En annen Thone, Thone Knudsdatter, skal ha blitt født på Iglemyrdalen år 1798. Hun var datter av Knud Svenson Dahlen og Inger Margrethe Nilsdatter. Følgelig må disse ha bodd på stedet i en periode. Detaljer er imidlertid vanskelig å oppdrive. 

Folketellingen for året 1782 viser følgende bosetting på plassen:

501 Drangedal Solberg - Roden Tornæss           Iglemyhrdalen                        Svend Knudsøn 50, Ektemann
501 Drangedal Solberg - Roden Tornæss           Iglemyrdahlen                        Tone Velliksdatter 47, Hustru
501 Drangedal Solberg - Roden Tornæss           Iglemyhrdalen                        Tone Svendsdatter 12, Datter
501 Drangedal Solberg - Roden Tornæss           Iglemyhrdalen                        Knud Svendssøn 9, Sønn

Sammenligner man resultatet av folketellingen med personene som er listet opp overfor, er det nærliggende å konkludere med at det var to generasjoner som bodde på plassen. Far og sønn med respektive familier. Trolig var de to generasjonene første og siste som hadde sitt opphold der.


Soppebugt:

En annen plass som dukker opp i forbindelse med familien over, er Soppebugt. Ingen kan forklare hvor plassen lå, men det var sannsynligvis en kortlevende plass tilknyttet Høl / Tørneselva - Dampnesbukt.

Folketellingen i 1801 viser følgende under Soppebugt (dette er samme Knud som var ni år i folketellingen over):
 
Knud Svendsen                             Mand 29, I første ægteskab                                     Huusmd med røe land
Mari Larsdatter                            Hds kone 27, I første ægteskab
Thone Knudsdatter                       Hds dotter  3


Tilbake 

Tilbake til forsiden