Holtebukta:

Utsikt mot Holtebukta: Først fotografert fra andre siden av Oseidvannet, så fra utløpet av Storelva. Plassen lå til høyre:

Denne plassen ble ikke bebodd lenge, bare noe over siste halvdelen av 1700-tallet. Men stedet ble etter dette anvendt til både slått og seter. Så sent som slutten av 1930-tallet var en høybu i aktivt bruk der.

Første beboere på Holtebukta var Per Jensen (Per Jensen Skredder) og Anne Olsdatter. Anne døde i 1742. Per giftet seg igjen med Anne Halvorsdatter. Ett av de syv barna fra første ekteskap, Jens, skulle bli neste - og siste beboer på Holtebukta.

Jens Persen (Jens Persen Skredder) ble født i 1723. Han giftet seg i 1747 med Gro Tarjeisdatter Dalen. Gro døde ti år senere, i 1757. Jens giftet seg så med Cathrine Hansdatter. Barna til Jens Persen finner vi igjen på flere andre plasser i området. Hans datter Anne, fra første ekteskap, giftet seg med Anders Andersen Portil. Disse finner vi også på Dalane under Upsal.

Neste datter, Mari, giftet seg i 1787 med Bjørn Torbjørnsen Bustrak. Paret bodde på Upsal, der Mari ble enke i 1801. Hun startet sin historie på Upsal som tjenestepike, men endte opp som eier. 

Det kan tyde på at Jens Persen og Cathrine Hansdatter senere flyttet fra Holtebukta til Dalane, Upsal. I alle fall døde Jens der i 1779. Trolig ble Holtebukta nedlagt da.     

 

Tilbake

Tilbake til startsiden