Heimholt:

Her ligger to plasser, Øvre- og Nedre Heimholt. Begge plassert sør for Oseidvannet.

Heimholt, fotografert fra motsatt side av Oseidvannet:

Av disse to er Øvre Heimholt antatt å være den eldste plassen. Det foreligger imidlertid ikke sikre registreringen over hvem som bodde der. De første beboere som nevnes under Heimholt antas å ha bodd på den øvre plassen. Muligheten er at plassene ikke eksisterte på samme tid, men at Øvre Heimhold i sin tid ble avløst av bebyggelse på Nedre Heimholt.

Åse Nilsdatter Reiarsdalen og Knut Iversen har bodd på stedet. Paret hadde tre barn. Åse var født i 1720. Hun døde på Heimholt i 1746, bare 26 år gammel. Knut Iversen giftet seg igjen med Åse Halvorsdatter Li. Disse fikk seks barn. Det antas at de flyttet fra stedet omkring 1750.

Neste par på plassen hadde tidligere tilknytning både til Øygardsdalen og Holtebukt. Maria Persdatter er nevnt begge steder. Hun ble gift med Eilev Svendsen Heimholt i 1754. Disse flyttet sannsynligvis ut av Drangedal. Etter disse går det noen år før neste bosetting er registrert på plassen.

Personene under bodde trolig på Nedre Heimholt, noe som betyr at den øvre delen ble fraflyttet rundt år 1760.

Kristian Olsen, som var skomaker av yrke, ble født i Sverige år 1842. Han giftet seg flere ganger, først med Anna Lisa Nilsdotter. Men etter at den svenske kona døde i Flåtelia år 1877, giftet enkemannen seg med Ingeborg Halvorsdatter Kåsene. Ferden gikk til Heimholt. Der fikk paret sin første sønn i 1879. Tredje gang han giftet seg, var det med Anne Torine Halvorsdatter Kåsene. De fikk tre sønner, men ingen vokste opp. To døde veldig små, en druknet. Svenske Kristian Olsen bodde på Heimholt frem til omtrent år 1900.

Kristians sønn fra første ekteskap, Karl Johan Kristiansen Heimholt, bodde på plassen i 1896. Han var gift med Kari Johanne Tellefsdatter. De hadde tidligere bodd både på Vassend og Siljord. Paret hadde syv barn, men oppholdt seg bare få år på Nedre Heimholt.

Aller siste på Heimholt var fra samme familie. Halvor Kristiansen Heimholt var sønn av svensken Kristian Olsen (nevnt over), fra andre ekteskap. Han ble gift med Anne Maria Nilsdatter Pollen i 1904. Hvor lenge de ble på stedet vites ikke, men det var trolig kortvarig. De la ikke igjen mange spor på stedet.

    

Tilbake

Tilbake til startsiden