Haugeto:

Denne gamle plassen lå nord for Snartvika. Få meter før broen man må passere på vei til Portil.

Det var Olav Ettestad (Snartvika) som etter tips fra Gunnar Bjåland forsøkte å gjenfinne denne nedlagte og "forsvunnede" plassen. Etter å ha søkt i området kalt Haugjordet, fant han rester etter grua og bygningen.

Nils Borgodden ble født på Bastnes året 1870. Kort tid senere bodde hans familie i Portil. Nils kunne huske at det stod hus på stedet, riktignok var huset allerede forfallet. Han kunne fortelle følgende episode: En geit sto og stanget i noen bjelker, resultatet var at den ene bjelken falt ned og slo et horn av geita. Opplevelsen hadde tydeligvis brent seg fast i hukommelsen. Denne historien sannsynliggjør at stedet ikke har vært bebodd i andre halvdel av 1800-årene. 

Utsikt fra Haugeto mot Portil, Portilknatten og Portiltjern. Siste bilde viser "nærmeste nabo", restene av Portildammen. 

 I 1970 ble veien til Portil bygd. Daværende eier, Olav Ettestad, hadde merket ut området der det ikke skulle graves. Dette i hensikt å bevare restene etter boplassen. Maskinene greide likevel å ødelegge siste rest etter Haugeto.

Det ser ut til at i alle fall to barn, i nær familien, ble født på plassen. Både far og sønn  var involverte. 


Nils Olsen Sougsjord var en person som er nevnt i forbindelse med både Portil og Fjellet. Han representerer en av de som har bodd på Haugeto. Egentlig kom han fra Hallingdal, der han ble født i 1770. Navnet Sougsjord er trolig en gammel utgave av Sausjord. Nils var gift med Groe Andersen Portil. Deres datter Margit ble født på Haugeto 14. november 1823, noe som tolkes til at familien bodde der på dette tidspunkt. Nils døde på Fjellet i år 1845, 75 år gammel.

Enda et barn ble født på Haugeto tidligere dette året (1823). Sønnen til Nils, Ole Nilsen (født 1802) var gift med Ingeborg Christensdatter. Hun ble født ca. 1795, i Nissedal. Paret fikk mange barn, men sønnen Nils kom til verden på Haugeto i april 1823. 


Det er ikke enkelt å få full oversikt over hvem som har bodd på Haugeto. Grunnen er at beboerne sannsynligvis benyttet stedsnavnet Portil. 

 

Tilbake 

Tilbake til startsiden