Gamle hus og andre bygninger:
 
I tidligere tider var det mange flere bygninger i bruk enn det er i dag. Under følger noen av husene som har vært anvendt til ulike formål i
området som omfatter østre Bjårvann og Tørnes krets. 

Bildene under viser link til skoler, høybuer, en "samehytte" og Skaugum:

"Guttas", Tørnessaga, Haugsaga og diverse kjerrehus:  

Seterdrift:

Bildene under viser link til setre ved Ettestad og Upsal:

 

 

Tilbake

Tilbake til startsiden