Dampenes:

Plassen tilhørte Evja. Bosettingen er fra tidlig på 1700-tallet til noe etter 1850. Bolighuset ble, etter nedleggelse, flyttet til Evja og anvendt som vedskjul. Dette er ikke synlig i dag.

Første beboere jeg finner var Iver Olson Dampenes og kona Kirsti Rollefsdatter. De ble født henholdsvis år 1707 og 1712. Paret bodde der midt på 1740-tallet. Iver døde 60 år gammel, i 1767.

Ingen vet ikke nøyaktig hvor husene var plassert. Sannsynligheten tilsier nord-øst for Dampenesjordet, oppe på en fjellskorte (bildene under):
 

År 1814 bodde Simon Olson og Ragnhild Thorgersdatter på Dampenes. De var først i Dalane der paret fikk sønnen Ole i 1813. I 1814 fikk de datteren Maria på Dampenes, senere Liv (1817). 

Nye beboere dukket opp. I 1830 ble Aase Andrea født på plassen. Hun var datter av Jens Gundersen Thors (født 1797) og Marthe Nikoline Pedersdatter Paus (født 1804).    

Gunder Michelson ble født i 1797. Han var gift med Inger Maria Halvorsdatter, også disse var på Dampenes en tid. I alle fall fra rundt 1830 til 1838. Dette bygger på at de fødte sitt siste barn, Karen Marie, på stedet år 1838.

Under; nærmeste "nabo" Høl. Her representert med Dampenesbukta, Båen og utsikt mot Hurumbukta:


Ved siste del av 1840-årene kom nye mennesker til plassen. Peder Thorsen (født 1799) og Asberg Knudsdatter Naas (født ca. 1805) fikk barn på Dampenes både i 1846 og 1849. Tidligere bodde familien på flere plasser i nærområdet. 

I 1852 ble Asbor født på plassen, men hun døde etter kort tid. Foreldrene het Peder Pedersen Rønningen (født 1828) og Gunhild Haraldsdatter Løvodden (født 1820 i Lunde).   

Dampenesjordet ligger godt bevart ute i skogen. En stor gressflate er godt synbar. Jordet ligger et par hundre meter fra vannkanten i Høl, Dampenesbukta:
 
 

Tilbake 

Tilbake til forsiden

 

Tekst / Foto: Kjell Tore Vogsland