Dalane:

Gammel plass under Upsal. I dag er det bare en steinhaug igjen etter det gamle bolighuset som brant omkring 1950:

Den eldste registreringen jeg kan finne i Dalane er familien til Jens Pedersen Oseid, født 1723. Han kom fra plassen Holtebukta og var gift to ganger. Første gang med Gro Tarjeisdatter som døde i Holtebukta året 1757. Andre gang med Cathrina Hansdatter. I år 1779 døde Jens Pedersen i Dalane. Trolig kom han til Dalene sammen med resten av familien ved begynnelsen av 1770-tallet. Hans datter Anne og hennes familie var registrert der ved folketellingen tre år senere, i 1782. Følgende personer var notert:

Anders Andersen Portil (25) og hans kone Anne Jensdatter (31), samt deres felles barn Groe (som ved folketellingen var fem uker gamle). I tillegg tjeneren Tellef Andersen Portil på tolv år.

Neste folketelling i 1801 (under) viser at samme personer fremdeles bodde der, pluss at tre nye barn hadde meldt sin ankomst. 

307 Anders And En Mand 46     Begge i første ægtesk. Huusmd med jord    
308 Anne Jensdtr Hds kone 53     Begge i første ægtesk.  
309 Gro Andersdtr Deres børn 20     Ugivt Tjener halve tid forældre, de andre aldtid hjemme  
310 Jens Anderen Deres børn 17 Alltid hjemme  
311 Anne And Deres børn 14 Aldtid hjemme  
312 Maria And Deres børn 10 Alltid hjemme  

Anders Andersen kom fra en folkerik familie på Portil. Han var sønn av Anders Asbjørnsen Stensland og Anne Andersdatter Valnes. Anders ble født i 1755, men levde ikke så lange. Han døde i juni 1805, bare fire år etter folketellingen over. Kona Anne Jensdatter (datter av Jon Pedersen Holtebugten og Gro Tarjeisdatter Dahlen) ble heller ikke gammel. Hun døde tre år senere, bare 58 år. Kalenderen viste da 1808. Paret er også registrert på naboplassen Øygardsdalen.

Nærområdet; Store- og Lille Dalantjern. Sirisknatten:


Vi skriver 1813, og nye folk har ankommet plassen. Simen Olson Vogsland (født 1782) var gift, første gang, med Ragnhild Thorgersdatter (født 1782). Paret fikk tre etterkommere: Førstefødte Ole kom til verden i Dalane år 1813. Familien flyttet videre til Dampenes under Tørnes.

Peder Simon Thorsen og kona Sigrid Nilsdatter Storemye (født henholdsvis 1803 og 1811) bodde også en periode på plassen. Etter opphold på ulike steder i Kjosen og på Tørnes, bodde de i Dalane år 1849. Da fikk de barn nummer syv, Elen Karine i desember måned.

I følge nabo Halvor Røsvik plantet siste familiefar i Dalane, John Dalane, et lønntre i den hensikt å bruke dette til økseskaft. Planen ble tydeligvis ikke realisert. Treet står der grønt og fint i dag, like ved siden av husruinene (under):  


I Halvor Thorbjørnsen Brujordets andre ekteskap bodde denne familien noen år på plassen. Halvor ble født i 1829. Kone nummer to Gunhild Johnsdatter Opsahl i 1830. Året 1860 bodde paret i Dalane, da ble datteren Anne Gurine født der i juni måned. Også datteren Christine ble født på plassen to år senere. Hun døde etter kort tid.

John Tjøstolfsen (1834-1916) var gift med Anne Karine Pedersdatter (1838-1918). De fikk flere barn, nummer to Tjøstolf, ble født i Dalene år 1863. Familien endte opp på Bastnes.

Under; folketellingen fra året 1865 (den viser familien som er nevnt over): 

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
John Tjostolfsen Husf g Husmand med Jord 1834 Drangedal
Anne Karine Pedersdatter hans Kone g 1838 Drangedal
Tjostolf Johnsen deres Søn ug 1863 Drangedal
Gunhild Thorine Johnsdatter deres Datter ug 1859 Drangedal
Mari Petræa Johnsdatter deres Datter ug 1864 Drangedal

Tarje Bendiksen kom fra Kviteseid, der han ble født i år 1848. Han giftet seg med Aase Andrea Eriksdatter Kjendalen fra Kjosen. Sammen bodde de flere steder i Kjosen, men i 1874 bodde paret i Dalane. Da ble deres sønn Ole Martinius født. Han tok senere etternavnet Hurum og bodde nær Holte.

Folk flyttet mye i tidligere tider. Bare to år senere, høsten 1876, ble Karl Andreas født på stedet. Han var sønn av Erik Jensen Strandkås og Ingeborg Gurine Knudsdatter Refsdalen (født henholdsvis 1842 og 1848). Ekteparet bodde først på Trøtangen ved Oseid, men flyttet til en rekke steder; bl.a naboplassen Øygardsdalen. De fikk 12 barn.

Kort tid etter at forrige familien hadde flyttet, kom nye. Sommeren 1878 ble Anne Margrete født i Dalane. Hun var datter av Abraham Jørgensen og Johanne Maria Jørgensdatter. Abraham ble født år 1845, Johanne Maria i 1858. Familien flyttet videre til øvre del av Kjosen.

Dagens Dalane; Hytte og rester av fjøs / låvebru:
 

Nåværende eiere kom omkring 1880. Da flyttet Aslak Gundersen Thors (fra Seljord) og kone Kari Nilsdatter til plassen. De hadde åtte barn. Av disse ble sønnen John (født 1885) værende i Dalane. Han giftet seg med Aaste Marie Olsdatter Kaasa. Paret fikk seks barn. Av disse hadde Olav (født 1922) planer om videreføring av stedet, og bygde ny grunnmur i hensikt å lage et bolighus. Imidlertid giftet han seg i 1956 og flyttet til Fiane / Gjerstad. I dag eies Dalane av hans søster Alma Gjelstads etterkommere. En hytte er oppført på stedet.

Under vises resultatet fra folketellingen 1900. Plassen er da omtalt som "Dalen". Siste person i oversikten, Mari Olavsdatter, var mor til husfrue Kari Nilsdatter. Mari døde i Dalane fire år senere, 4. august 1904:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested
Aslak Gundersen hf g               Haandværker - graastenmurer                    1842                      Seljord Brb
Kari Nilsdatter hm g               Husligt haandarbeide - sy - strikke                    1851                   Drangedal Brb
Mari Aslaksdatter d ug               Husligt haandarbeide - sy - strikke                    1882                   Drangedal Brb
Andreas Aslaksen s ug               Søn (skolegang)                    1887                   Drangedal Brb
Marie Aslaksdatter d ug               Datter (skolegang)                    1890                   Drangedal Brb
Mari Olavsdatter fl e               Spinde og strikke (fattigunderst.)                    1823               Lunde. Telmark  

Under: Fra folketellingen året 1910: 


Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet
Aslak Gundersen hf g           Graastensmurer (husmand) 13.01.1840 Bø Telemark
Kari Nilsdatter hm g                                hus og fjøsstel 05.03.1851 t
Jon Aslaksen s ug  Skogarbeider og graastensmurer 22.07.1884 t
Andreas Aslaksen s ug                                 skogsarbeider 22.09.1887 t
Mari Aslaksdatter d ug                                             husstel 08.02.1882 t
Arne Nilsen fl ug                    Fors. av skogarbeider 06.08.1908 t

Anne Laurine Aslaksdatter (født 1883), utflyttet datter fra oversikten over,  kom tilbake til fødestedet i voksen alder. Hun giftet seg i 1904 med Knut Velleksen Oseid (født 1870). År 1907 fikk paret barn nummer to, Valborg Marie i Dalane.  

Jon Aslaksen (oversikten over) giftet seg med Aaste Marie Olsdatter Kaasa (født 1891). Paret bodde i Dalene mot siste del av 1920-tallet. I 1924 fikk de datteren Aslaug på plassen, 1928 ble kom Gudrun til verden. Hun døde bare en måned gammel. 

Alma Gjelstad (født i år 1920) refererte fra hennes barndom at det var to bolighus på stedet. Huset de selv bodde i, er der synlige ruiner ligger i dag (bildet på toppen). Hennes besteforeldre, de allerede nevnte Aslak Gundersen Thors og Kari Nilsdatter Thors, hadde tilhold i et eldre hus. Dette var plassert til venstre for nåværende hytte - om man tar utgangspunkt fra dagens Dalanevei. Alma var selv 18 år da hun flyttet fra stedet. Det var også året da Dalane ble fraflyttet, 1938. 

Etter fraflyttingen skal omstreifende (såkalte fanter) ha sneket seg til opphold i huset. Disse ble motvillig "utvist". Det er ukjent hvor lenge de bodde der.   

Mannen til høyre het Andreas Dalane. Han var sønn av Aslak Gundersen og Kari Nilsdatter som kom til plassen på begynnelsen av 1880-årene.
Andreas ble født i 1887 og døde i 1977. Han bodde ikke i Dalane i voksen alder.      

Plassen ble frikjøpt i 1909.

 

Tilbake 


Tilbake til forsiden