Bastnes:

Område under nedre Ettestad, fordelt på tre separate plasser. Selv om stedet har mange bolighus pr. i dag, er de eldste jevnet med jorden.

Folketellingen fra året 1801 viser denne familien på Bastnes. De bodde tidligere på Odden, motsatt side av Bjårvann:

1234 Aslac Torjusen Mand 47 I første ægtesk. Huusmd med jord  
1235 Asbær And.dtr Hds kone 47 I første ægtesk.  
1236 Torjus Aslacen Deres sønner 13  
1237 Anders Aslacen Deres sønner 9  
1238 Lars Aslacen Deres sønner 7


Ved folketellingen i 1865 hadde Halvor Thorbjørnsen Brujordet og Gunhild Johnsdatter opphold på plassen. Halvor var fra Brujordet/Austad, men kom til Sandvik som 18-åring. Familien hadde, blant annet, tidligere bodd i Dalane. Under står foreldrene oppført sammen med tre barn på det de omtalte som "Bastnæs:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Halvor Thorbjørnsen Husfader g Husmand med Jord 1828 Drangedals Prgj.
Gunhil Johnsdatter hans Kone g 1829 Drangedals Prgj.
Else M. Halvorsdatter deres Datter ug 1857 Drangedals Prgj.
Anne G. Halvorsdatter deres Datter ug 1860 Drangedals Prgj.
Kirstine Halvorsdatter deres Datter ug 1863 Drangedals Prgj.

I 1866 fikk ekteparet sønnen Jon Bjørn på Bastnes, i 1868 Maren Thorine og Nils år 1870. Etter dette flyttet familien videre til Portil. Senere endret de etternavn til Borgodden.

Nåværende hus, samt tidligere Bastnes-beboer; Olav Bastnes.
 

Den ene plassen var der huset til Ingeborg Karine (Kaja) og Torvald Bastnes står i dag. Gunhild og Olav Bastnes bodde der tidligere. De etterlot seg ikke barn. Olav kom fra Kviteseid kommune, født 1863 som Ole Olson Utbøen. Han ankom Drangedal i 1884, og bodde først på Sundet under Ettestad. Olav Bastnes døde i år 1951, 88 år gammel. Kona Gunhild (født 1859) ble døpt Gunhild Torine Jonsdatter Dalane (under Upsal). Hun var datter til nærmeste nabo John Tjøstolfsen.

I tillegg til ekteparet bodde to andre personer der i 1910 (i følge folketellingen dette året);  Jon Tjøstulfsen, må ikke forveksles med "navnebror" på naboplassen, født 1888. I tillegg tjenestepike Marie Kittilsdatter, født 1898.

Naboplassen var eiendommen Lilla Ettestad overtok (som Morten Ettestad er eier av i dag). Bolighuset lå til høyre for nåværende vei (Ettestadveien), fjøset på venstre side.

I dag ser vi bare litt av grunnmuren til huset, pluss kjellergropen (bilder under til venstre). Til høyre sees utgangsdøra:

Siste ektepar som bodde i huset var Anne Karine Pedersdatter (født 1838 Ondehommen) og John Tjøstolfsen (født 1834 Singusdal). Familien er oppført i Dalane ved folketellingen året 1865. De bodde på Bastnes fra omtrent 1870. Ektemannen døde der 18. juli 1916, kona 21. april 1918. Parets ugifte sønn Knut Jørgen (født 1878) døde av hjertefeil 17. august 1919. 

Resultat fra folketellingen år 1900. De to familiene vises separat, plassen omtales som "Bastenæs":

Første husstand:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Jon Tjøstolfsen hf g Husmand m j Tømmermand 1834 Drangedal Brb
Anne K. Pedersdatter hm g Kone 1838 Drangedal Brb
Tor Jonsen s ug Skogarbeider 1875 Drangedal Brb
Knut Jonsen s ug Skogarbeider 1878 Drangedal Brb
Anne Marie Torbjørnsdatter ug Fattigvæsenet 1895 Drangedal Brb

Neste husstand:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Ole Olsen hf g Husmand m j Snedker 1863 Hvideseid Brb
Gunhild T. Jonsdatter hm g Kone 1859 Drangedal Brb
Anne K. Kristiansdatter tj ug Tjener 1883 Drangedal Brb
Jon Martiniusen tj ug Tjener fattigvæsnet 1888 Drangedal Brb


Marte Tomine Olsdatter Rundkås giftet seg i 1904 med Thor Johnsen Bastnes (nevnt i første oversikt over). Som nygifte flyttet paret til andre side av Bjårvann. Der de bosatte seg i Kåsa, senere Bakken.

Restene av Kåsa; her inspisert av Olav Rundkås - nevø til Marte Tomine Olsdatter. Husene ble flyttet til Moland, på vei mot Gautefall - der Kari og Olav Brekka senere bodde.  

Lilla Ettestad kom fra Nedistua / Ettestad. Hun overtok Bastnes som voksen, men husket fra sin barndom hyppige besøk hos Gunhild på Bastnes. Frukthagen utenfor huset stod klart i minnet.
Lilla fortalte at Gunhild (Gonnil Danmark) og sønnen Herman flyttet inn "straks de gamle var døde". Altså omkring 1919, "de gamle" var personene i første folketellingeresultat over.

Gunhild fikk tuberkulose og døde i en alder av 76 år gammel, 1926. Herman ble alene, men levde ikke veldig lenge etter dette. Han bodde en periode i en hytte ved Jysereid. Der falt han på et bryne og pådro seg betennelse i beinet. Herman endte på sykehus i Skien. Der døde han og ble gravlagt i samme by. Han ble knapt 40 år gammel. Huset de bodde i ble revet år 1956, fjøset noe senere. Lille Ettestad hadde overtatt, hun følte at tuberkulosen til Gunhild enda "satt i veggene".

Under; Tørdal kirkegård og gravstøtten til Lilla. Til høyre; ovnen som ble anvendt inne i bolighuset, samt Herman året 1924:                                          Gunhild og Herman
Den tredje plassen på Bastnes var plassert mellom øvre og nedre områder, på venstre side langs Ettestadveien. Det er begrenset hva jeg vet om denne plassen, men Gunder Olsen (født 1834) og Aslaug Jørgensdatter Ettestad (født 1831) bodde der en kort periode fra omkring 1856 til 1858. Paret flyttet til andre side av Bjårvann.
Siste beboere, Magnhild og Helmer Bastnes, emigrerte til Canada. Der var de bosatt i Prince Albert, Saskatchewan. Familien har i etterkant kommet tilbake for å se plassen.

I dette området lå husene til sistnevnte plass. På første bilde sniker Rønnomnibben seg inn i horisonten:Tilbake 

Tilbake til startsiden