Siris:

Denne plassen, som tilhørte Upsal, sorterer blant de man ikke er helt sikre på eksistensen av. Selv hørte jeg, for første gang, om Siris i 1994. Halvor Røsvik beskrev stedet. Beliggende mellom Røsvik og Dalane, på venstre side der veien går mot Dalane.

Dette må være kjellergropen hvor bolighuset en gang kan ha stått. Bildet til høyre ligner tuftene etter eventuelt uthus:

Halvor bodde i Røsvik hele sitt liv, og var naturligvis lokalkjent i området. Han beskrev plassen slik han husket fra sine yngre år. En kjellergrop der huset trolig har stått, et jorde bak huset og en barlind i enden av dette.

Det foreligger ingen skrifter fra plassen, noe som kan tolkes på ulike måter: Enten har ikke dette vært noen plass, ellers er stedet så gammelt at det ikke finnes dokumentasjoner. Mulig siste alternativ er mest aktuelt. Husmannsplasser fra 1700-tallet og fremover er vanligvis kartlagt vedrørende beboere. Dette gjelder ikke nødvendigvis plasser før nevnte dato. Kanskje Siris var en av dem?

Utskriften under viser beboere på Upsal året 1664. Her ser vi at husmannen Aage er notert. Han kan ha vært beboer på Siris. Dette bygger på at ingen av de andre husmannsplassene tilknyttet Upsal eksisterte på 1600-tallet (tellingen omfattet ikke koner og barn).Bregner har forsynt seg med det som trolig var dyrket mark. Til høyre sees utsikt mot Sirisknatten:


Med hjelp av litt fantasi, kan man også i dag se rester av jorder selv om skogen har vært flinkt til å erobre området tilbake. Den omtalte barlinden er borte. Den kan ha blitt hogd, eller tørket på et tidligere tidspunkt.Tilbake 

Tilbake til startsiden