Risvik / Røsvik:

Få meter sørvest for nåtidens Røsvik ligger restene etter en gammel boplass. I dag består hustufter av en rekke flate steiner, sannsynligvis fra grue og pipe. Plassen er omtalt med ulike skriveformer; Røsvigen, Risvik, Risvig og Riisvigen.

Første beboere jeg kan finne er Torjus Ormson Risvig (1663-1704). Hvem kona var, er ukjent, men han ble far til Thorer (født 1697) og Karen (født 1703).

Asbjørn Pedersen ble født ca. 1630. Han giftet seg med Siri Paalsdatter i 1668. Sammen fikk de fire sønner og tre døtre. En av sønnene het Anders (født 1668). Som sin far var han skredder, han døde i 1725. Samme familie flyttet senere til Portil.

Ett av de andre barna het Aase. Hun fikk tre barn med forskjellige fedre, alle utenfor ekteskapet. Første i 1706 med Svend Andersson Upsal  (født 1692). Som vi kan se var ikke Svend spesielt gammel da han ble far. Men det ble ikke enkelt, begge to ble "tiltalt" for brudd på det 6. bud.
 
Bilder fra plassen i dag:

Risvik lå opprinnelig under Tørnes (Nordgarden). Tidligere eier, Bård Kleiva, sa at navnet Risvikplassen er omtalt i gamle papirer. Men på et tidspunkt må Risvik ha blitt og flyttet over grensen til Upsal. Det er vanskelig å finne dokumentasjoner på "tid og sted". Men i 1846-1847 hadde eier av Upsal (John K. Upsal) og eier av vestre Tørnes (Halvor Henriksen) en grensetvist gående. Tvisten endte i forlik. Nye grenser mellom eiendommene ble fastsatt. Mulig noe skjedde vedr. plasseringen av Risvik i kjølvann av dette?


Private antakelser går ut på at Risvik ble nedlagt på et tidligere tidspunkt, for så å "gjenoppstå" der husene ligger i dag. Det er ikke funnet registrering i fødselsregisteret / folkeregistre fra begynnelsen av 1800-tallet, noe som kan tolkes til at stedet var fraflyttet/tidvis ubebodd/nedlagt. Huset på det nye stedet skal ha kommet fra naboplassen Flåtlia. 

Mot slutten av 1800 kom ny aktivitet. Ingeborg Tomine Tjøstolfsdatter og Torbjørn Halvorsen (født henholdsvis 1855 og 1851) bodde på stedet i 1890. Deres sønn Halvor ble født der 23. november. Få år senere var Anne Christine Tjøstolfsdatter (født 1866) og John Bjørn Halvorsen (født 1866) på plassen. De flyttet rundt på flere steder i nærmiljøet. I år 1894 skal de ha vært i Risvik/Røsvik. Da ble en av deres sønner født der. (PS: Personene i dette avsnittet er nær beslektet - guttene var brødre, jentene søstre).

Folketellingen året 1900 viser følgende to beboere på plassen:

           
Torbjørn Halvorsen                hf     e                Husmand og skogarbeider                             1851                   Drangedal Brb
Halvor Torbjørnsen                  s ug                Søn (skolegang)                             1890                   Drangedal Brb

Nåværende familie kom til plassen representert ved Halvor Jensen, født året 1836. Dette var oldefar til nåværende eier. Halvor var innom flere steder tilknyttet Nås/Kjosen; Strandkås, Naaskaasa, m.m.. Han giftet seg med Margith Olsdatter. Hun ble født 1835 i Lundeherad.

Under vises resultat av folketellingen år 1900. Halvor Jensen og sønn bodde da på naboplassen Øygardsdalen.              
Halvor Jensen                             hf     e                                  Leieboer, tømmerhugst, jordbr.arbdr.          1836         Drangedal Brb
Olav Halvorsen                              s ug                                  Tømmerhugst, jordbrugsarbeider          1877         Drangedal Brb

Da Halvor Jensen kom, lå boplassen der den er i dag. Men Halvor hadde sett det gamle huset. Han fortalte sitt barnebarn (Halvor Røsvik) om da han i ungdommen gikk fra Kjosen mot Tørnes. Han kunne se det lyste fra huset på den gamle plassen, det må ha vært omtrent midt på 1800-tallet. Halvor Jensen skal ha uttalt at det hadde bodd en skredder i huset. 


Halvor og Margiths sønn, Ole Risvik (født 1877) giftet seg med Else Akseline Rasmusdatter Jordanger. Hun kom fra Breim i Nordfjord. Paret ble boende på stedet. Bildene under viser  Olav (Ole) og Else i 1961. Året etter døde de begge, henholdsvis 21.11. 1962 og 17.07. 1962. I bokverket til Bjørn Edvin Holte står Ole omtalt som Ole Halvorsen Risviken:

 
Det er vanskelig å fastsette når "det nye Røsvik" endret skriveform fra "I" til "Ø". Men under folketellingen i 1910 benyttes fremdeles bokstaven "I".

Under: Første bilde er fra året 1937. De andre er av nyere dato:    

Stedet ble frikjøpt i 1909.

PS: Det som her er skrevet om flytting og bosted, navneendringer mm., er bygd på egne teorier og tanker. Det er vanskelig å få bekreftet ting konkret. Noe baseres derfor på antakelser. 

 

Tilbake 

Tilbake til startsiden