Jøransbråtet, til daglig omtalt som "Bygget", er en relativt ny plass.

Historien om Jøransbråtet er ikke lang, dette skyldes at plassen har vært inkludert under Upsal helt frem til "nyere tid". Det som måtte være av historie er derfor, i store trekk, beskrevet innunder modergården.

1902 ble Upsal kjøpt av Anders og Olav Upsal. De delte da gården i to. Anders disponerte den østre parten, inkludert Jøransbråtet.

Anders:

Da Anders Upsal emigrerte til Amerika i 1909, solgte han sin part av Upsal - såkalte Upsal Østre. Kjøpere varl Jørgen Vrålstad, Harald Lone og Knut Dale.

Knut Dale, Jørgen Vrålstad og Harald Lone:
              

Upsal Østre ble senere delt i to parter, og Olav Upsal kjøpte tilbake Jøransbråtet. I 1960 solgte han Jøransbråtet til sin nest eldste datter Asbjør og hennes mann Tor Holte. På siste del av 1930-tallet ble nåværende hus oppført.

Selve navnet på stedet er av gammel dato. Det kan spores tilbake til midten av 1800-tallet da svenske arbeidere jobbet rundt omkring i bygda. Stedet er trolig brutt opp av en med navn Jøran. Et av jordene heter Aronsbakke. Det har sannsynligvis samme navneforklaring.
 
Jøransbråtet ble fraflyttet i 1987, men benyttes aktivt som feriested. Første og siste fastboende, Asjør og Tor Holte (under):


  

Tilbake

Tilbake til startsiden