Dampenesodden:
Plass under Holte, beliggenhet ved Høl. Bildene under viser stedet pr. idag:


Første bosetning var trolig omkring 1820. I 1823 ble Maren Anne Dampenesodden født av foreldre Halvor Trondsen Voje og Ingeborg Anundsdatter Dampnesodden. Det er lite sannsynlig at Halvor bodde på plassen. 

Senere har Johannes Aslaksen Lauvvik (født 1820) og kona Kari Jensdatter Baksaas (fra Holla / Ulefoss) bodd der en periode. I 1853 ble deres datter Sigrid Chirstine født på stedet. Det er imidlertidig usikkert hvor lenge familien var der. Ved folketellingen år 1865 (under) kan vi se at familien har blitt splittet. Johannes Aslaksen er oppført som inderst på Rønningen/Tørnes, der han oppholdt seg sammen med sønnen Jens:

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Tellef Nilsen Husf g Husmand med Jord 1833 Bø Prgj.
Anne Pedersdatter hans Kone g 1825 Hvideseid Prgj.
Peder Tellefsen deres Søn ug 1861 Drangedal
Kari Halvorsdatter ug Tjenestepige 1848 Drangedal
Johannes Aslaksen Husf Inderst g Dagarbeider 1820 Drangedal
Jens Johannesen han Søn ug 1858 Drangedal

Om kona Kari Jensdatter står det i 1865; Hans Kone paa Gausta. Ved samme telling er yngste datter, Kari (ni år), bosatt hos en familie på Piperodden med betegnelse forsørges av Fattigvæsenet. "Gausta" betyr Gaustad sykehus, åpnet 1855 i Oslo. Sykehuset behandlet mennesker med alvorlige psykiske lidelser.  

Datteren Sigrid Chirstine/Kirstine, som ble født på Dampenesodden i 1853, var trolig også plassert hos en annen familie. Det er vanskelig å finne henne ved folketellinger i etterkant. Hun ble gift år 1875. I mai 1881 reiste Sigrid Kirstine til Amerika sammen med ektemann og tre barn.
 
Under: Til venstre ser vi Nils Kåsa i arbeid utenfor uthuset sommeren 1960. Neste bilde viser det som står igjen av uthuset i dag (fjøsdelen). Siste bilde viser gammelt epletre:
 
Plassen har trolig vært fraflyttet/ubebodd i perioder. Det er ikke registreringen verken ved folketellingen fra 1801 eller 1865. Midt inne i perioder jeg antar plassen var folketom, ble Anne født der i 1903. Hun var datter av Aase Karine Jørgensdatter (født 1874) og Gunder Olsen Holte (født 1878). Hvor lenge familien ble på plassen, vites ikke. De var i alle fall borte i 1907. 


Resultat fra folketellingen 1910, bostedet blir beskrevet som "Odden". Disse var registrert på Steinli ved tellingen år 1900: 

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Andreas Anderssen hf g maler (haandværker) 06.07.1860 Holden
Else Maria Larsdatter hm g hus og fjøsstel 25.03.1858 t
Anders Andreassen s ug skogsarbeider 20.08.1881 t
Lars Andreassen s ug skogsarbeider 21.01.1887 t
Jensine Andreasdatter d ug husstel 15.08.1884 t
Olav Andreassen s ug skogsarbeider 06.03.1895 t
Elise Andrea Andreasdatter d ug skolebarn 15.11.1897 t
Anne Marie Andreasdatter d ug 11.10.1902 t


Siste barnefødsel på Dampenesodden var i 1925. Anne Marie Andreasdatter (oversikten over) fikk datteren Ester Andora. Barnets far Alfred Knutsen Løite (født 1903 i Flåtlia).
Familien over ble siste beboere på plassen, dette representert ved søskenparet Jensine og Anders. Begge var ugifte. Plassen ble fraflyttet rundt 1950. Anders døde i 1955, Jensine (døpt Mari Jensine) 1957.

Bolighuset ble revet i 1956. Materialene anvendt til oppføring av Røde Korshuset i Drangedal sentrum. Det som er tilbake, ser vi av bildene under til venstre: Litt gammel steinmur, litt ny mur - begge på samme boflate. Nils Kåsa kan huske det var geiter på plassen.

Rester av grunnmur og dagens Røde korshus:Tilbake 

Tilbake til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

  •