Bråten i dag (2012). Huset er av nyere dato (omkring 1970-tallet), men selve plassen er den samme.

 
Utsikt fra området, mot Toke og restene av gamle jorder:


Tilbake