Ørjansbukt:

Denne plassen ligger oppe i lia, noen meter fra kanten av Oseidvannet. Den ble trolig etabert mot slutten av 1800-tallet. Jens Jensen Kåsene og Karen Maria Olsdatter ( født 1863 og 1867) bodde i alle fall på stedet år 1885. Da ble deres sønn Ole født. Tidligere er paret nevnt under naboplassen Tangen. De to var sannsynligvis første beboere i Ørjansbukt (hun datter av Ole Andersen Vassend, undertegnedes familie).

Siste på plassen flyttet dit omtrent 1890, Johannes Mattisen (målær) og kona Ingeborg Gunleiksdatter Vølstad. De ble født henholdsvis 1861 og 1864, og hadde fem barn. Fire av disse ble født i Ørjansbukt. Ingeborg Gunleiksdatter var datter av Gunleik Halvorsen Kabbestul. Ingeborg døde i Ørjansbukt år 1898. Mye tyder på at plassen ble fraflyttet etter dette.

I dag har skogen overtatt området, men murene etter bolighuset er enda synlig: 

Johannes Mattisen, omtalt som "Johannes målær", var opprinnelig fra Nesherad. Han ankom Vassend / Kjosen i malerlære år 1877. Etter å ha blitt enkemann i 1898, giftet han seg med Gunhild Andersdatter og flyttet videre til Gudbrands. Senere bodde paret Skjelbreidalen, de fikk sønnen Gunnar Andreas året 1914. Johannes døde i 1954.     

Tidligere jorder ved Ørjansbukt, godt markert i terrenget. En gammel bru, samt utsikt mot Oseidvannet:
Johannes målær var kjent i bygda for sine maleferdigheter. Her er tre eksempler:


Ved folketellingen år 1900 er Johannes, barn og en hushjelp (barnas tante) bosatt på Oseid skole:
 
Johannes Mathisen hf e Leieboer, Maler, Haandværker 1861 Bø, Telemarken
Mathis Johannesen s ug Søn 1887 Drangedal Brb
Gunlek Johannesen s ug Søn 1889 Drangedal Brb
Ingeborg Johannesdatter d ug Datter 1894 Drangedal Brb
Anne Marie Johannesdatter d ug Datter 1897 Drangedal Brb
Aase Gunleksdatter tj ug Husgjerning 1870 Drangedal Brb

I 1910 bodde Johannes, med ny kone  i Skjelbreddalen (under): 

Johannes Mattisen hf g Gaardbr. og Maler 28.02.1861 Næs sogn, Saude Telemarken
Gunhild Andersdatter hm g Husgjerning 17.12.1869 t
Ingeborg Johannesdatter d ug 08.11.1894 t
Anne Marie Johannesdatter d ug 25.01.1897 t
Olav Olsen fl ug Ubekjendt 28.03.1904 t
Anders Halvorsen fl e Føderaadsmand Kirketjener 22.06.1839 Hollen
Ingborg Knutsdatter el, Inderst ug Fattigunderst. 09.08.1829 t

 

Tilbake

Tilbake til startsiden