Øygardsdalen:

Øygardsdalen ble brutt opp rundt år 1700 av Halvor Giertson. Han var gift med Kari Evensdatter. Området tilhørte Stor-Oseid. Ved første del av 1700-tallet var det tre forskjellige plasser der. Årsaken til stedsnavnet sies å være at Halvor ryddet plassen fra "øde schoug og mark", men som stedsnavnet tilsier var plassen trolig aktuell allerede etter svartedauden. Halvor Giertsons datter Anne var gift med Lars Anderson. De bodde i Øygardsdalen etter far / svigerfar. Lars døde i 1742, og deres etterkommere ble ikke værende på plassen.

Bolighuset er av nyere dato. Tidligere hus brant ned på midten av 1960-tallet:

 
 • Halvor Olsen (født omkring 1730) og kone Anne Halvorsdatter Skreland (født omkring 1731) bodde også i Øygardsdalen, i alle fall frem til ca. 1756. Halvors sønn, Ole Halvorsen Tors, og kone Gunhild Jensdatter, skal ha vært der frem til 1799.

  Halvors bror, Levor Olsen (født ca. 1720), og Tore Aslaksdatter oppholdt seg på plassen fra omtrent 1754 - til etter 1762. I år 1756 fikk de en datter, Anne.  

  Anne Levorsdatter ble født i Øygardsdalen. Hun levde fra 1756 til 1856, de siste årene var hun "på legd". Anne døde på Voje i en alder av 100 år. På gravsteinen er det hugget inn et timeglass. Spesielt er det at teksten "Gudsfrykt og Flid" er skrevet på den flate gravsteinen (under):   
   
 • På midten av 1700-tallet skal Martha Svendsdatter Stemmen (født 1728) og Peder Pedersen (født 1728) ha bodd på stedet. Året 1771 var Kirsten Halvorsdatter (født 1684) og Tellef Olsen Dalen (født 1697) der. Kona Kirsten døde dette året.

  Da Anne Levorsdatter (to avsnitt over) bodde i Øygardsdalen, var det to plasser der. I 1762 var Anne, foreldrene og hennes bror Ole Levorsen (1 år gammel), bosatt på den ene plassen. På den andre står oppført Ole Nilsen og Kirsti Eylertsdatter (mest sannsynlig på Øst-Kaasene). Ole Nilsen ble enkemann. Han giftet seg på nytt med Liv Andersdatter Oseid.

  I 1781 bodde Kristen Ansteinson (født 1749) og Else Jørgensdatter (født 1753) på plassen vi omtaler som Øygardsdalen i dag. Deres sønn, Jørgen, overtok i 1817. Etter han sønnen Kristen som ble født i 1820. Kristen var gift med Marte Haraldsdatter Kaasa (født 1822), Han døde i 1891, 71 år gammel. 

  Under vises sammensetningen på plassen, folketellingen fra året 1782 (to familier, omtalt over):

  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Ole Nilssøn 73 - Ektemann                                              
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Liv Andersdatter 46 - Hustru                                    
   
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Christen Ansteenssøn 32 - Ektemann                          
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Else Jørgensdatter 28 - Hustru                                            
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Peder Christenssøn 14 - Sønn                                          
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Ansteen Christenssøn 12 - Sønn                                      
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Jørgen Christenssøn Sønn - (Døbt Dom: 13: p: Trinit 1781 (9/9-1781)
  Drangedal                               Ødegaardsdalen                                Liv Torbiørnsdatter 57 - Inderste. Moder  
                                         
  Gjennom årene Øygardsdalen var bebodd, har flere personer og familier hatt sine opphold der. Men siden det, i en periode, var tre plasser på området, er det ikke enkelt å påvise konkret hvem som bodde hvor. I gamle skrifter har nemlig alle benyttet samme etternavn, Øygardsdalen.
   
  Under: Rester av demning / bro, jorderydding og dagens hus:
   
                               

  Folketellingen fra året 1801 (under) viser samme familie som tellingen fra 1782, samt at familien til Tarjer Jensen også bodde på plassen de omtalte som Øgaarsdalen:
   
  Tarjer Jensen Mand 46          I første ægtesk.                         Huusmd med jord  
  201 Liv Gunderdatter Hds kone 43 I første ægtesk.  
  202 Maria Tarjerdatter Deres børn 12 Hjeme hos forældre  
  203 Anne Tarjerdatter Deres børn 10 Hjeme hos forældre  
  204 Aslau Tarjerdatter Deres børn 7 Hjeme hos forældre  
  205 Jens Tarjeren Deres børn 3 Hjeme hos forældre  
  206 Christen Ansteensen Mand 61 I første ægteskab Husmand med jord  
  207 Else Jørgensdatter Hds kone 50 I første ægteskab  
  208 Jørg. Christensen Deres børn 20 Ugivt I forældres huus  
  209 Liv Christdatter Deres børn 10
  I forældres huus

  Liv Aasoldsdatter Vefald (født 1781) og ektemann Ole Madsen Glosimot (født 1784) var også innom Øygardsdalen. I alle fall perioden 1814 til 1816, da to av deres etterkommere ble født.

  Året 1822 ble Kittil født i Øygardsdalen. Foreldrene het Birthe Nilsdatter Solberg (født 1777) og Peder Kittilsen Dukefoss (født 1783). Det er usikkert hvem av stedets plasser de oppholdt seg på, men de ble der lenge. Familien er nevnt ved folketellingen året 1865, noen avsnitt lengre nede. 

  I 1874 var nye folk innom, Ingeborg Gurine Knudsdatter (født 1848) og Erik Jensen Strandkås (født 1842). Ekteparet, som hadde adresse Trøtangen ved giftemålet, oppholdt seg på flere plasser i nærmiljøet. Det ser ut til at de flyttet videre til Dalane under Upsal etter kort tid.

  Nærområdet; Svarttjern, Torstjern og Øst-Kaasene:
     


  Resultatet fra folketellingen 1865 er delt i to. Dvs. den skiller fra hverandre begge familiene bosatt i det de kalte Øgaardalen. Under refereres resultatene: 

  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
  Kristen Jørgensen Husfader g Husmand med Jord 1821 Drangedals Prgj.
  Marthe Haraldsdatter hans Kone g 1823 Drangedals Prgj.
  Ingeborg Kristendatter deres Datter ug 1855 Drangedals Prgj.
  Jørgen Kristensen hans Fader e Føderaadsmand 1780 Drangedals Prgj.

  Neste familie:

  Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
  Peder Kittelsen Husfader e Husmand med Jord 1781 Drangedals Prgj.
  Kittil Pedersen hans Søn ug hjælper Faderen med Pladsen 1831 Drangedals Prgj.
  Birthe M. Pedersdatter hans Datter ug bestyrer Faderens Husholdning 1826 Drangedals Prgj.
  Anne Pedersdatter hans Datter ug bestyrer Faderens Husholdning 1828 Drangedals Prgj.


  Selv om det, i gamle dokumenter, står å lese at det etter denne tid ikke skulle være flere husmenn i Øygardsdalen - så dukket likevel nye navn opp. John Bjørn Halvorsen (født 1866) ble født på Bastnes, giftet seg med Anne Christine Tjøstolfsdatter. Hun født i 1866, Støa under Voje. Ekteparet bodde på Neset under Bostrak som nygifte, men hadde opphold i Øygardsdalen året 1895. Da ble datteren Gunhild Helene født der. Ekteparet var tidligere innom Røsvik. Senere Tangen under Oseid der fruen i huset døde år 1898.  

  Folketellingen fra året 1900 viser følgende beboere i det de da kalte "Ødegaardsdalen". Som vi kan se er deres status "leieboere" da husmannstiden på plassen var avsluttet. Kort tid senere bodde disse personene i Røsvik (se under):
   
  Navn Familie-stilling                                  Sivil-stand                          Yrke                Fødselsår                                            Fødested  
  Halvor Jensen hf                                  e Leieboer, tømmerhugst, jordbr.arbdr.                1836                                            Drangedal Brb
  Olav Halvorsen s                                  ug Tømmerhugst, jordbrugsarbeider                 1877                                            Drangedal Brb

  Etter at alle husmenn var borte, stod Øygardsdalen - med unntak - ubebodd i 18 år. Men i 1909 ble stedet kjøpt av 53 år gamle Nils Jørgensen Bratterud, etter dødsboet til Olav Larsen Hoseid.

  Folketellingen fra året 1910 viser at Nils J. Bratterud bodde på plassen sammen med fire damer / jenter. Plassen er her omtalt som "Ødegaardsdalen":


  Navn                                                     amilie-stilling          Sivil-stand             Yrke Fødselsår                               Fødested  
  Nils Jørgensen                                s          ug             Gaardbruker, tømmerhugger 08.04.1854                                 t
  Jørine Jørgensdatter               tj          ug             Husgjerning, kreaturstel 1856                                 t
  Kari Tellefsd. Aasen               tj           ug              Husgjerning, kreaturstel 28.11.1890                                 t
  Elise Lars. Eikaasen               d           ug  Datter, Fors. av forpagter og skogarbeider 30.03.1898                                 t
  Helene Jørgens. Pollen                b             g               Husmandskone 1852                                 t

  12. juni 1914 giftet Nils seg med Anne Marine Jørgensdatter. Hun ble født julaften 1865 på Dalen / Jysereid.

   

  Anne Marine var tidligere gift på Øvre Aakre. Daværende ektemann var  Knut Aasolfsen Aakre, født 14. november 1860. Sammen fikk de tre barn, men bare en av dem opplevde voksen alder - sistfødte Aasolf Aakre. Først fikk de Anne 23. juli 1887, hun døde to dager senere. Så fikk de Aasolf  27. november 1889, men heller ikke han ble gammel. Tredje het også Aasolf, han ble født 18. august 1892.

  Anne Marine giftet seg for andre gang i 1914. Hun, og sønnen Aasolf, flyttet da til Øygardsdalen fra sin bopel på Skarpodde ved Åkrevannet. De står oppført der ved folketellingen i 1910, men har nok vært på stedet noen år før dette.  

  Under: Anne Marine (1865 - 1950) gammel og ung. Nils Jørgensen Bratterud (1854 - 1934) og Drangedal kirkegård:

   
  Nils Jørgensen Bratterud døde i 1934, 78 år gammel. Anne Marine bodde resten av sin tid i Øygardsdalen. Men kort tid før hun døde, 16. mai 1940, var hun på sykeopphold på Upsal.
  Etter at mor og stefar var døde, flyttet Aasolf tilbake til Øygardsdalen. Aasolf var gift med Birgit Tveiten fra Bø i Telemark. Birgit døde i 1944, Aasolf i 1978.

  Linker fra området: