Her er beskrevet gamle husmannsplasser og annet, tilknyttet østre side av Bjårvann - inkl. Tørnes krets / Kåsa og Oseid. I tillegg er gården Upsal fyldig omtalt, da dette er eget bosted.  

Ferden går fra sør til nord:

Bildene under fører til link fra følgende steder; Moen, Rød, Steinli, Rønningen og Iglemyrdalen:


Dampnes, Dampnesodden, Skomakerkåsa/Eikrem, Røssla og "Nordre Sand":  


Risvik, Siris, Dalane, Sundet/Grantangen og Bastnes:                                                                                


Bråten, Støyl, Haugeto, Portil og Fjellet:   


                                                                                                                 
"Andre bygninger mm", Upsal og Jøransbråtet:Husmannsplasser mm. tilknyttet Oseid (sortert alfabetisk):

Bildene under fører til link fra følgende steder; Heimholt, Holtebukta, Kaasene, Lillekås og Siljord:                              


Tangen / Nepekåstangen, Tors, Ørjansbukt, Øst-Kaasene og Øygardsdalen:                                   

                    Tilbake

Til startsiden