Kongeøyenstikker (Cordulegaster boltonii):

Artikkel om Kongeøyenstikker

Tilbake

Til bildeserie

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland