Denne siden er ikke systematisk bygd opp, kun sortert i grove trekk / familiegrupper. Tar forbehold om feilbestemmelser, ingen bilder må brukes til bestemmelse av matsopp!

Bildene under viser link til gruppene, samt antall; Kjuker (53), Barksopp (32), Gelesopp (18), Fingersopp (14), Rustsopp (1) og Røyksopp (6):                                 

Morkler (8), Klubbesopp (2), Piggsopp (9), Blekksopp (5), Kantareller (5) og Fluesopp (10):                                        

Begersopp (20), Rørsopp (8), Slørsopp (14), Hettesopp (20), Kragesopp (3) og Vokssopp (9):                      

Kremler (6), Risker (10), Trevlesopp (3), Traktsopp (6), Diverse skivesopp (87) og Andre varianter (21):
   

 
                   

 

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

 

 

Foto: Kjell Tore Vogsland