Tre vakre skapninger; Ospesvermer, Stor snabelsvermer og Kastanjeoldenborre - 7 juni 2009

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland