Tussmørkesvermere (Sphingidae):
Under vises link til følgende art; Smalkantet humlesvermer, Furusvermer, Lindesvermer ("vanlig" farge):  Lindesvermer ("sjelden" farge) og Ospesvermer:

Stor snabelsvermer, Liten snabelsvermer, Ligustersvermer, Kveldpåfugløye og Dagsvermer:  

 

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland