Adelidae (Svepemøll):                                      
 
Under vises link til følgende art; Nematopogon schwarziellus, Nematopogon metaxella, Nematopogon swammerdamella og Adela reaumurella, hann - hunn:

Nematopogon robertella, Adela croesella, hunn - hann, Nematopogon pilella og Cauchas fibulella:  

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland