Diverse skivesopp (ikke sortert i familier): 
Bildene under viser link til følgende; Svovelskjellsopp, Vintersopp, Krittøsterssopp, Blå ridderhatt og Sagsopp: 
 
Franskbrødsopp, Vanlig svovelsopp, Grannålseigsopp, Hjulseigsopp og Lærgelemusling:
 
Stubbeskjellsopp, Rapsskjellsopp, Honningsopp, Gulgrønn lærhatt og Barnålsopp:
   
Svovelsopp, Rimsopp, Stankseigsopp, Sauesopp / Fåresopp og Skjellfleinsopp:                                                
                     
                                      
Fløyelspluggsopp, Stor lærhatt, Kjempetraktmusserong, Mørktannet rødskivesopp og Pinnehatt:  
Blågrå østerssopp, Okergul grynhatt, Tosporet ringkjeglesopp, Maquissopp og Teglrød svovelsopp:                        
 
                                                           
Svartspettet musserong, Fregnebittersopp, Svillesopp, Gullskjellsopp og Melsopp:                    
 
Agurkhatt, Rustoker grynhatt, Furubittersopp, Klyngeflathatt og Greinseigsopp: 

Gjødselringsopp, Kantarellnavlesopp, Spiss fleinsopp, Melet moseklokkehatt og Løvseigsopp:  
       
 

Kastanjebrun kjeglesopp, Gul nålehatt, Silkesnyltehatt, Myrklokkehattog Oker rødskivesopp:                           

Bjørkeøsterssopp, Blodsjampinjong, Sleipsopp, Besk svovelsopp og Gulknollet flathatt:                      

Flatklokkehatt, Brunriflet munkehatt, Blek flathatt, Løksopp og Hvit knippesopp:

Furukonglehatt, Kjeglesvovelsopp, Grankonglehatt, Brungul stubbemusserong og Ekte honningsopp:
   

Horngrå flathatt, Blekrød grynhatt, Skoghonningssopp, Stor løksopp og Stor lakssopp:
 

Konglemyldrehatt, Rødbrun flathatt, Blekgul slimskjellsopp, Slimskjellsopp og Vårringkjeglesopp:

Skjeggmusserong, Vorterødskivesopp, Gulbrun ridderhatt, Besk lærhatt og Grønn anistraktsopp:

Stor møkkfleinsopp, Vanlig flekkskivesopp, Porselenshatt, Lyngseigsopp og Beiterødskivesopp:

Tubaria conspersa og Silketrevlesopp:

                      
Tilbake

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

 

Foto: Kjell Tore Vogsland