Jordfly (uklare farger bidrar til at det er vanskelig med konkret identifisering):
 

 

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland