Elachistidae (Gressmøll):

Flere arter i denne familiegruppe er vanskelig å skille fra hverandre. De er små (ofte omkring 9 mm), og mønster kan være likt. Tar derfor stort forbehold om korrekt id. på noen av disse, men de er forsøkt bestemt på grunnlag av utseende og flyvetid.

Under vises link til følgende art; Elachista maculicerusella, Elachista excelsicola, Elachista apicipunctella, Elachista canapennella og Elachista albifrontella:           
 

Elachista adscitella, Elachista freyerella, Elachista kilmunella, Elachista subalbidella og Elachista argentella:   

Elachista dispilella, Elachista nobilella, Elachista atricomella, Elachistra indet og Elachistra stabilella:

Elachista sp., Elachista subnigrella, Elachista utonella, Elachista serricornis og Elachista bisulccella:

Elachista alpinella og Elachista abidella:

 

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland