Tineidae (Ekte møll):  
 
Under vises link til følgende art; Gulflekkreirmøll, Hvitpunktreirmøll, Gullkantreirmøll, Svarthvit reirmøll og Hvit kjukemøll:   
 
Vedkjukemøll, Pelsmøll, Archinemapogon yildizae, Montescardia tessulatellus og Brunhodereirmøll:

Tinea trinotella, Tinea semifulvella, Mørk kjukemøll, Broket kjukemøll og Infuritinea ignicomella:           

Penselkjukemøll, Nemaxera butilinella, Gulhodereirmøll, Tinea pallescentella og Haplotinea insectella:

Svartflekket kjukemøll:

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

Bak kameraet: Kjell Tore Vogsland