Begerfingersopp (Clavicorona pyxidata). Arten er sjelden og r°dlistet, bildene er tatt 14. september 2009.

Tilbake

Foto: Kjell Tore Vogsland