Barksopp, samt andre trevoksende arter m.m:

Bildene under viser link til følgende; Eikelærsopp, Vierblodsopp, Tannsopp, Skorpelærsopp og Tobakkbroddsopp:
 
Ragglærsopp, Rødbarkkjuke, Vifterynkesopp, Favnvedsopp og Rosettsopp:       
 
Sølvglanssopp, Eikebroddsopp, Hasselkullsopp, Bjørkekullsopp og Lilla lærhatt:  
 
 
Gelenettsopp, Kløyvporesopp, Rød barksopp, Piggmusling og Vrangmuslingsopp:
 
Toppråtesopp, Glatt muslingsopp, Bøkerundskorpe, Bøkekullsopp og Kullskorpe:

Blek nettsopp, Vinterlærhatt, Granmuslingsopp, Hvit tømmersopp og Kløyvsopp:                    

 

Ukjente barksopper:
 

Tilbake

Tilbake til bildeserien

Til startsiden

 

 

Foto: Kjell Tore Vogsland