ěyehalvspinner (Tethea ocularis)-  Arten er sjelden og r°dlistet. Bildene er tatt 14. juni 2009.

 

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland