Dodo (Raphus cucullatus):

Dodoen tilhørte de såkalte Drontene (Raphidae), en familie av duefugler.

Dette var en tung fugl, som gjerne veide over 20 kilo. Arten kunne ikke fly. Tidligere levde den i Det Indiske Hav, nærmere bestemt på øya Mauritus (under, til høyre).

Da europeerne kom til øya på det 16. århundre, skulle dette bety at fuglen gradvis ble fjernet fra jordens overflate. Det sies likevel at mennesket ikke direkte utryddet dodoen. Men i kjølvannet av ankomsten på øya, ble det innført aper, griser og rotter. Disse dyrene forsynte seg i fuglenes reder som lå ubeskyttet på bakken.

I tillegg ødela øyas nye beboere skogene, og dodoens naturlige leveområdet ble begrenset. Fuglen, som var beskrevet som en vanlig art, ble mer og mer sjelden. Det antas at den forsvant omkring år 1681. Det er omtrent 175 år etter at mennesket hadde oppdaget fuglen. Menneskeheten fikk nok en tvilsom "seier" på samvittigheten; Dodo (Raphus cucullatus).

 

En tegning og et utstoppet eksemplar:

 

 

Artikkel

Tilbake

 

Til startsiden