Leddvedtungemåler (Trichopteryx polycommata), en ganske sjelden sommerfugl - 16. april 2008.

Tilbake

Foto: Kjell Tore Vogsland