Kløverfrøvikler (Grapholita compositella), liten sommerfugl med et artig mønster (17. august 2008)

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland