Blåvannymfer i aktivitet - 4. juni 2008

Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland