Punkttigerspinner (Spilosoma lubricipeda). Pen, men ikke veldig sjelden - 19. juni 2008.

Tilbake

Foto: Kjell Tore Vogsland