Gulflekksmyger (Carterocephalus palaemon) - rødlisteart i kategorien "nær truet" (27. mai 2008).


Tilbake

 

Foto: Kjell Tore Vogsland