Storbukås:

Plass under Vrålstad, ikke av svært gammel dato. Beliggenheten er et par hundre meter nord for butikkene på Bostrak, høyre side.
Det er ingen registrering fra folketellingen i år 1865. Dette betyr at plassen trolig oppstod ved siste del av 1800-tallet. Lillebukås, litt lengre nord, var bebodd før 1865. Jeg antar at Storbukås fikk sitt navn grunnet størrelsesforholdet til naboplassen.

Bernt Aasolfsen (født 1825) og Aslaug Jørgensdatter (født 1827) bodde på Storbukås. Ekteparet fikk tre barn. Men ingen av disse ble født der, hvilket betyr at familien må ha vært på plassen en periode etter 1866. Bernt døde på Storbukås 20. april 1897, Aslaug 23. november 1912. Hun på Holte fattiggård / pleiehjem.

Også her var det svensker i tidligere tider. I 1879 kom 29 år gamle Andreas Jonson fra Varmland / Sverige for å søke jobb i Tørdal. Han var steinarbeider. Fra første del av 1880-tallet benyttet han Storbukås som etternavn. Anders ble født i 1850, og giftet seg år 1881 med Gro Kristin Svensdatter (Dalen under Gautefall). Hun ble født året 1848, deres to barn kom til verden i 1883 (John) og 1885 (Johanne Karoline).

I dag er det flere hus på området, riktignok tilhørende ulike bruksenheter:


Opprinnelig var det to bolighus på plassen, det ene bar navnet "Svenstua". Sannsynligvis skyldes navnet far til Gro Kristine (avsnitt over bildene), Sven Ansteinsen Brunaasen fra Nissedal. Enkemannen endte sine dager hos datteren på Storbukås. Han døde av lungebetennelse 6. september 1881, to uker før dattera giftet seg med svensken.

Uansett, "Svenstua" på Storbukås ble flyttet til Rundkås (et par steinkast lengre sør). Huset ble der bolig for Maria Gunleiksdatter Aase og Ole Andreas Tommasen. Ole var bror til Knut, som var på Storbukås den gang. Også deres koner var søsken.

Mot slutten av 1800-tallet bodde altså Knut Tommasen på plassen. Knut (født 1868) var gift to ganger. Han hadde til sammen 13 barn. Første kone het Karen Gurine Gunleiksdatter (født 1872), andre Ingeborg Olsdatter Knatterud (født 1882).

Under; "Svenstua" etter ombygging. I midten sees Storbukås i gamle dager. Siste bilde viser Ingeborg Storbukås, født Knatterud:


Ved folketellingen året 1900 kan vi se at syv personer oppholdt seg på plassen; Karen Gurine, Knut og fire barn, samt 74 år gamle Gurine Jørgensdatter. Plassen beskrevet som "Storbukaasa".

Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested  
Knut Tommesen hf g Husmand m j og skogarbeider 1868 Drangedal Brb
Gurine Gunleksdatter hm g Kone 1872 Drangedal Brb
Gunlek Knutsen s ug 1894 Drangedal Brb
Ingeborg Knutsdatter d ug 1896 Drangedal Brb
Marte Knutsdatter d ug 1898 Drangedal Brb
!! Knutsdatter* d ug 1900.10.02 Drangedal Brb
Gurine Jørgensdatter el ug Spinderske og strikkerske 1826 Drangedal BrbEtter at "Svenstua" var flyttet, stod ett bolighus tilbake på plassen. Dette ble stående til 1950-tallet. Gammel uthus på Storbukås blir husket som tømret.

Under; Bygninger på plassen i dag, siste bilde viser gravstedet til Knut og Gurine - Tørdal kirkegård:


Knut Tommassen Storbukås døde i 1939, hans første kone Karen Gurine år 1914 (bare 42 år gammel). Det er vanskelig å finne noe dødstidspunkt for kone nummer to, Ingeborg.

Som avslutning nevnes at min bestefar, Tomas Rundkås - nevø til Knut T. Storbukås - velvillig fortalte om sitt barndomsminne fra plassen. I 1904 var han der og lekte da et jordskjelv plutselig rystet grunnen. Det må ha vært det såkalte "Osloskjelvet" som rammet klokken 11.27, 23. oktober dette året. Jordskjelvet ble målt til 5,4 på Richters skala og var den gang nest største skjelv i Norges historie. Da Tomas omtalte skjelvet i ettertid, beskrev han det som om en flokk hester kom løpende.

 

Tilbake

 

Til startsiden