Saga:

Boplass under Vrålstad. Beliggenhet mellom Grotbekk mot nord, Vasane i sør.

I dag er det lite som minner om et bosted. Store trær strekker seg mot skyene, kun en liten kvadrat etter kjellergropen skiller seg ut på skogbunnen. Osp og furu befester sin posisjon, de er i ferd med å slette alle spor fra fortiden:


Etter hva jeg forstår, bodde kun to familier på dette stedet. Første var Gunhild Helene Johnsdatter Haugen og Ole Olsen Knatterud. Ole var opprinnelig fra Sel/Gudbrandsdalen i Oppland fylke, men kom til Drangedal som ganske ung. Han ble født i 1854, kona  Gunhild 1859. Sammen fikk de 10 barn. Paret bodde på ulike steder tilknyttet Bostrak sentrum, men var i Saga år 1891. September måned dette året ble datteren Randine født der. Familien endte opp i "Knatterudstua".

Randine giftet seg i 1914 med Thor Aslaksen Rekvik (født 1885), de fikk sønnene Arne og Olaf . Familien bodde i Rekvik mesteparten av tiden. Randine døde i 1933, bare 41 år gammel. Thor, som ble født i Halvfartsdalen, døde i 1969. Han var da 84 år gammel.

Under; Gunhild Helene og Ole på sine gamle dager. Randine med familie året 1917 (hun var 26 år). Til høyre, Thor på 80-årsdagen, i 1965:


Den andre familien som var bosatt på plassen, hadde også oppholdt seg ulike steder på Bostrak. Paret het Kittil Terkelsen Risdalen og Anne Karine Johnsdatter (kone fra andre ekteskap). Folketellingen fra året 1900 viser nettopp denne familien bosatt i Saga:

Navn
                            Familie-stilling
                                   Sivil-stand
                                            Yrke
                 Fødselsår
                         Fødested
Kittel Terkelsen
                                                    hf
                                                    g
                                            Skogarbeider
                         1860
                         Drangedal Brb
Anne Karine Jonsdatter
                                                   hm
                                                    g
                                            Kone
                          1868
                         Drangedal Brb
Torine Kittelsdatter
                                              datter
                                                  ug
                          1890
                         Drangedal Brb
John Kittelsen
                                               sønn
                                                  ug
                          1893
                         Drangedal Brb
Terkjel Kittelsen
                                               sønn
                                                  ug
                          1896
                         Drangedal Brb
Marie Kittelsdatter
                                              datter
                                                  ug
                          1898
                         Drangedal Brb

I gamle arkiv står det at deres sønn Per ble født i Risdalen mars 1901. Det stemmer imidlertid dårlig med folketellingen fra 1900 (referert over) som viser at familien på det tidspunkt skal ha bodd i Saga. Men sannsynligheten tilsier at de flyttet litt frem og tilbake, mellom Saga og Risdalen.

Under; bosatt i Saga, Kittil Risdalen (sittende) og sønnen Terkil (som bodde der i sine unge år). Siste bilder viser andre beboere i Saga, hentet fra Tørdal kirkegård:


Familien fra Risdalen var mye på flyttefot. I boka "Minner frå Drangedal", nummer fem fra 1982, forteller Jon Risdalen (beskrevet som John Kittilsen i oversikten over) om sin oppvekst. Fra Risdalen reiste familien til Uvdalen (Steanstua). Deretter til Saga, videre Rydland og Rønnomdalen. Ferden gikk tilbake til Rydland, for så å ende i Rønnomdalen for andre gang. Videre Lia, nedre (nær Kleppeveien), så Øverbø, Kleiv og Fjellheim.

I Saga bodde familien i alle fall frem til 1907, da sønnen Andreas ble født. Ved folketellingen året 1910 var familien registrert på Rølandet (Rydland), der Kittel også hadde vært som liten.

Navnet på plassen skal ha sitt opphav fra en gammel sag i Grotbekk (bildene under). Det ser riktignok ut som en demning for tømmerfløting, men skal visst ha vært en sag:
Tilbake

Til startsiden